Iets minder plastic in stormvogelmagen

Zoals ieder jaar heeft Wageningen Marine Research in opdracht van Rijkswaterstaat een rapport uitgebracht omtrent de hoeveelheid plastics in magen van in Nederland gevonden Noordse Stormvogels. Dit is een graadmeter voor Nederlands en Europees beleid ten aanzien van zwerfvuil in het Noordzeegebied. In dit rapport zijn de trends tot en met 2016 uitgewerkt. De voorzichtige afname die vorig jaar voor het eerst werd waargenomen, heeft zich voorgezet.

Nog een lange weg te gaan

Hoewel de afnemende trend statistisch significant is, heeft nog altijd 91% van de stormvogels plastic in de maag. Gemiddeld bedraagt het aantal stukjes plastic per vogel nu 21 stukjes, met een gewicht van 0.28 gram. De grenswaarde van 0.1 gram plastic in de maag werd overschreden door 50% van de vogels. Voor de Noordzee hebben beleidsmakers een lange termijn doelstelling afgesproken dat dit bij hoogstens 10% van de vogels het geval mag zijn. Er is dus nog een lange weg te gaan, maar met een voorzichtig positieve vooruitblik.

Bron: Wageningen University & Research