Ministeries en waterschappen willen waterbeheer wereldwijd verbeteren

Op 1 november tekenden de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat en Dutch Water Authorities (de waterschappen) een intentieverklaring voor een Blue Deal. Hiermee spreken ze het voornemen uit om internationaal samen te gaan werken.

Met de Blue Deal willen de organisaties wereldwijd 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden beter beschermen tegen water, beter toegang geven tot water en een betere waterkwaliteit bieden.

Impactvolle projecten

De ondertekenaars van de Blue Deal willen met een praktisch programma wereldwijd projecten gaan opzetten die meer impact hebben. Met de ondertekening van de intentieverklaring is de aftrap gegeven voor de verdere uitwerking van deze plannen. Tijdens Wereld Waterdag, op 22 maart 2018, willen de partijen de Blue Deal af hebben en presenteren.

Hein Pieper, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen: “Als waterschappen willen we onze expertise op het gebied van regionaal waterbeheer graag delen met landen die dezelfde uitdagingen hebben. En wij willen ook graag van hen leren!

Daarnaast willen we dat onze inzet op het gebied van internationale samenwerking geen druppel op een gloeiende plaat is, maar daadwerkelijk bijdraagt aan een veiligere, schonere, gezondere wereld. Door de beoogde afspraken met de ministeries kunnen we onze activiteiten naar een hoger plan brengen en echt een verschil maken.”

Christiaan Rebergen, directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken: “Nederland staat wereldwijd bekend om zijn expertise op watergebied. Met de Blue Deal verbinden de 3 ministeries hun internationale inzet op watergebied met de regionale uitvoeringskracht van de waterschappen.

Deze bundeling van krachten moet leiden tot minder overstromingen, betere toegang tot water en een betere waterkwaliteit in verschillende gebieden over de hele wereld.”

Amsterdam International Water Week

De intentieverklaring voor de Blue Deal werd ondertekend door Hein Pieper namens de 21 waterschappen en door Christiaan Rebergen namens de 3 ministeries. De ondertekening vond plaats tijdens de conferentie van de Amsterdam International Water Week (AIWW) in de RAI.

Op de AIWW komen beleidsmakers, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties van over de hele wereld samen om hun ideeën over beter waterbeheer te delen. Dit jaar stond de week in het teken van een duurzame toekomst: hoe wordt de wereld klimaatbestendiger en circulair?

Dutch Water Authorities

De Nederlandse waterschappen delen wereldwijd kennis met landen waar waterbeheer grote uitdagingen kent. Zij leren hier zelf van en vergroten tegelijkertijd de exportpotentie van de Nederlandse watersector. Dutch Water Authorities is het internationale aanspreekpunt van de Nederlandse waterschappen voor expertise in regionaal waterbeheer.

Dutch Water Authorities

Bron: Unie van Waterschappen