Versterking Houtribdijk: nieuwe fase in dijkversterking

Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland gaan de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen versterken. Bijzonder is dat de dijk niet alleen wordt verstevigd met de gebruikelijke breuksteen. Zo worden er ook brede, zandige oevers aangelegd die de dijk beschermen. Daarnaast wordt een nieuw natuurgebied van 270 hectare gecreëerd en komt er een nieuw strand voor wind- en kitesurfers.

Bij een storm functioneert de Houtribdijk als een grote golfbreker tussen het IJsselmeer en Markermeer. De dijk is daarmee belangrijk voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied. Na de afronding van het project kan de dijk grotere stormen weerstaan en voldoet deze aan de veiligheidsnorm voor hoogwaterbescherming.

Kijken naar behoeften van omgeving

De versterking van de Houtribdijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken het Rijk en de waterschappen samen aan een Nederland dat beschermd is tegen overstromingen.

Hetty Klavers, dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland, stuurgroeplid van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en portefeuillehouder Waterveiligheid bij de Unie van Waterschappen, was aanwezig bij de starthandeling van het project.  “Dit project is meer dan het versterken van de waterkering. De Houtribdijk geeft ook een impuls aan de mobiliteit en recreatie in het gebied. Hiermee staat het project symbool voor een nieuwe fase in dijkversterking, waarin meer wordt gekeken naar de behoeften van de omgeving en zoveel mogelijk belanghebbenden moeten gaan profiteren van de voor hun beste dijk.”

Zandige oevers: wereldprimeur

Bij Lelystad versterkt Rijkswaterstaat de dijk met asfalt en breuksteen: een natuurlijke steen met onregelmatige vorm. Bij Enkhuizen krijgt de Houtribdijk aan beide kanten brede, zandige oevers. De zandige oevers zijn begroeid en lopen geleidelijk af. Het zand breekt de golven en zorgt zo voor een veilige dijk. Ook vinden planten- en diersoorten hier hun habitat. De toepassing van zandige oevers in zo’n groot zoet binnenwater zonder getijden is een wereldwijde primeur.

Gebied vol leven

Langs de dijk komt ‘Trintelzand’, een natuurgebied met zandplaten, slikvelden en rietoevers. Geschikt voor mosselen, slakjes en insecten en een kraamkamer voor vissen. De waterdieren zijn voedsel voor vogels zoals kuifeenden, visdieven en futen. Zo ontstaat een gebied vol leven en verbetert – net als met onder andere de aanleg van de Marker Wadden – de waterkwaliteit en het ecologische systeem in het Markermeer.

Bron: Unie van Waterschappen