Partners trainen gezamenlijk voor optreden bij watercrises

Specialisten van Rijkswaterstaat, waterschappen, veiligheidsregio's en Defensie oefenden deze zomer in Hedel hun inzet tijdens een hoogwatercrisis. Op het programma stond het gezamenlijk uitwerken van oplossingen voor scenario’s en de uitvoering daarvan door civiel-militaire teams.

Als casus werd het ongeval bij de Stuw bij Grave gebruikt, dat plaatsvond in december 2016.

De gezamenlijke oefening kwam voort uit een convenant dat werd gesloten in 2015. Hierin spraken Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Defensie af meer kennis, mensen en materieel met elkaar willen uit te wisselen en intensiever te gaan samenwerken op het gebied van waterveiligheid.

De oefendag werd georganiseerd samen met de werkgroep Wiki-Noodmaatregelen. Deze Wiki-website, gefinancierd door STOWA en Rijkswaterstaat, heeft tot doel een overzicht te geven van relevante kennis over en ervaringen met de inzet van (sterkte-)noodmaatregelen. Onder een sterkte-noodmaatregel wordt een maatregel verstaan die de waterkering versterkt en die ingezet kan worden bij van een (dreigende) noodsituatie. Tijdens de oefening kon ook in de praktijk worden gekeken naar het functioneren van de wiki-website.

Bron: STOWA