Eerste onderzoeksprojecten ‘Opkomende stoffen’ van start

STW, STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie investeren de komende jaren gezamenlijk 3 miljoen euro in universitair onderzoek dat moet leiden tot een grensverleggende aanpak van zogenoemde nieuwe stoffen.

Zij hebben universiteiten gevraagd daarvoor te komen met onderzoeksvoorstellen. Onlangs gingen de eerste vijf onderzoeksprojecten van start.

Er komt steeds meer aandacht voor de grote en diverse groep organische microverontreinigingen ('nieuwe stoffen', 'opkomende stoffen', 'Contaminants of Emerging Concern' (CEC)) die in het milieu terechtkomen. De stoffen in kwestie zijn bijvoorbeeld resten geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en microplastics, maar ook industriële (tussen)producten zoals pyrazool. Eenmaal in het milieu vormen deze stoffen een potentiële bedreiging voor ecosystemen en voor drinkwaterbronnen. STW, STOWA, TKI Watertechnologie en KWR onderkennen het probleem en hebben gezamenlijk 3 miljoen euro vrijgemaakt voor een onderzoeksprogramma. Het programma richt zich op drie belangrijke thema’s:

  • effectgerichte monitoring: naast monitoren op individuele, bekende stoffen en stofgroepen, monitoren op de effecten van opkomende stoffen;
  • duurzame en betaalbare zuiveringstechnieken: met een laag energie- en chemicaliënverbruik en tegen acceptabele kosten;
  • effectieve strategie van maatregelen: bouwstenen voor een gedegen pakket van maatregelen om de risico’s van opkomende stoffen te beperken?

Inmiddels zijn binnen het programma vijf onderzoeksprojecten gehonoreerd. Het betreft:

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van NWO.

Bron: STOWA