Nederlandse bijdrage World Water Week

Tijdens de World Water Week in Stockholm werd het werk van de waterschappen goed in de schijnwerpers gezet.

Zo legden demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en watergezant Henk Ovink uit dat Nederland door de waterschappen altijd budget en kennis heeft om serieus werk te maken van watergerelateerde uitdagingen.

Investeren in water staat hierdoor niet elk jaar ter discussie, maar is langdurig geregeld in ons land. Juist dat is cruciaal om echt actie te ondernemen, in plaats van het alleen maar over water te hebben.

Klimaatcrisis is watercrisis

Dat het hoog tijd is om actie te ondernemen benadrukt Henk Ovink in zijn opiniestuk Vijf jaar om de wereld te redden dat op 1 september werd gepubliceerd in NRC Handelsblad. Volgens Ovink is de klimaatcrisis een watercrisis: 9 van de 10 natuurrampen zijn watergerelateerd. De recente problemen in Houston, Bangladesh en Sierra Leone laten zien hoe urgent deze crises zijn. En klimaatverandering zorgt ervoor dat de aarde alleen maar kwetsbaarder wordt voor de grillen van het water.

Ovink geeft aan dat dit dus hét moment is om wereldwijd te investeren in waterveiligheid en maatregelen die klimaatverandering moeten tegengaan. Nederland Waterland – inclusief de waterschappen – moet daarbij voorop lopen. Nederland is het aan zichzelf en aan de wereld verplicht zijn kennis en expertise op het gebied van water nog beter in te zetten.

Treuzelen is daarbij geen optie. Er is nog maar 5 jaar om de omslag te maken naar een klimaatbestendige wereld, zegt Christiana Figueres, klimaatonderhandelaar van de VN voor het Parijsakkoord. Dat biedt Nederland en het nieuwe kabinet de kans om de energietransitie nu waar te maken. En internationaal vol in te zetten op een waterveilige wereld.

Naar een duurzaam Nederland

Om de problemen van klimaatverandering het hoofd te bieden slaan de provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. Met hun gezamenlijke investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland willen ze de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland versnellen.

De decentrale overheden vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren, knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en een Nationaal Programma Energietransitie te starten.

World Water Week

Vanuit de hele wereld komen waterexperts naar het World Water Week in Zweden om te zoeken naar oplossingen op het gebied van energie en water. Het evenement wordt georganiseerd door het Stockholm International Water Institute. Ook Nederlandse waterexperts en organisaties komen jaarlijks naar Stockholm om hun kennis te delen.

Dit jaar nam hoogheemraad Lida Schelwald van waterschap Zuiderzeeland deel aan een sessie over gender. Hierin roep ze op tot een groter aantal vrouwen op de kieslijsten tijdens de volgende waterschapsverkiezingen. Dijkgraaf Gerhard van den Top van waterschap Amstel, Gooi en Vecht sprak over de circulaire economie. Zijn boodschap was dat het herwinnen van energie en grondstoffen nieuwe kansen biedt voor de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven.

Website World Water Week

Opiniestuk Henk Ovink in NRC Handelsblad

Investeringsagenda Naar een Duurzaam Nederland

Bron: Unie van Waterschappen