Onderzoek afgerond naar het voorkomen en bestrijden van zwemmersjeuk

Zwemmersjeuk is de meest voorkomende gezondheidsklacht in recreatieplassen. Vandaar dat zes waterschappen, enkele recreatieondernemers en STOWA onderzoek hebben laten uitvoeren naar de huidige kennis over zwemmersjeuk, en naar de effectiviteit van bekende en nieuwe maatregelen om overlast te verminderen.

Ook werd onderzocht of er een verband bestaat tussen weercondities en het optreden van zwemmersjeuk. Doel daarvan was om een betere risico-inschatting te kunnen maken van het optreden en de bestrijding ervan te verbeteren
>Download het onderzoeksrapport


Zwemmersjeuk is een aandoening met jeukende bultjes die ontstaan door een infectie met de platworm Trichobilharzia ocellata. Het wordt veroorzaakt door de larven van de worm die de huid binnendringen en daar sterven. Deze larven zitten vaak in waterslakken en hechten zich in een volgende levensfase normaal gesproken aan watervogels. Tenzij ze op de weg naar vogels mensen tegenkomen.
In het onderzoek is gezocht naar mogelijke relaties tussen weersomstandigheden en het uitbreken van zwemmersjeuk, op basis van historische uitbraken. De uitbraken vonden allemaal plaats na half mei, met een gemiddelde etmaaltemperatuur boven de twintig graden en windrichting waarbij de zwemzone zich aan lager wal bevond. De onderzoekers pleiten ervoor deze relaties verder te onderbouwen met locatiespecieke gegevens. Op die manier kan er een betere risico-inschatting worden gemaakt en kan de bestrijding effectiever worden, zoals het creëren van barrière tussen zwemzone en locatie van de larven.
Het onderzoek naar zwemmersjeuk bouwde voort op het Protocol Zwemmersjeuk (pdf, 1 MB) uit 2012.

Bron: STOWA