Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard test dijk via infiltratieproef

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdt op zaterdag 19 augustus, een infiltratieproef op een gedeelte van de dijk in Gouderak.

Met extreem weer staat het water hoog tegen de dijk en zijn er golven, waarvan de hoogste over de dijk slaan. Daardoor kan het binnentalud van de dijk verzadigd raken waardoor het verzwakt. Momenteel berekent het hoogheemraadschap de stabiliteit van de dijk voor deze extreme weersomstandigheden met bepaalde vuistregels. Door het uitvoeren van een infiltratieproef wordt de waterdruk in de dijk op een gecontroleerde manier opgevoerd. Dit geeft de beheerder een beeld van wat er in de praktijk gebeurt en kan worden gecontroleerd of de huidige rekenregels kloppen.
Het hoogheemraadschap laat tijdens de infiltratieproef gedurende 10 uur water via een geperforeerde buis van 30 meter over het binnentalud lopen. Dat staat gelijk aan ongeveer 10.000 emmers water per uur. Hierdoor wordt de waterdruk in de dijk op een gecontroleerde manier opgevoerd. De druk in de dijk wordt continu gemeten om de stabiliteit van de dijk in de gaten te houden. Met de resultaten van de proef verwacht het hoogheemraadschap de uitgangspunten die momenteel gebruikt worden voor het berekenen van de veiligheid van dijken verder te kunnen aanscherpen.

Bron: Nieuwsbrief Groene Ruimte