Rapport Zwemmersjeuk verschenen

Zwemmersjeuk is de meest voorkomende gezondheidsklacht na  het zwemmen in recreatieplassen, dit geeft veel overlast voor de zwemmers en economische schade voor de recreatieondernemer. Op basis van de beperkte beschikbare gegevens, is in dit onderzoek een aantal handelingsperspectieven voor de waterbeheerder/recreatiebeheerder geformuleerd, gericht op de beheersing van zwemmersjeuk.

Het bestaande Protocol Zwemmersjeuk beschrijft hoe in Nederland wordt omgegaan met zwemmersjeuk. Het is bedoeld als hulpmiddel, waarin staat aangegeven wie, wanneer welke stappen kan nemen. Dit onderzoek bouwt voort op dit protocol.

Voor STOWA, zes waterschappen en twee recreatieondernemers is het bestrijden van zwemmersjeuk voldoende aanleiding geweest om de krachten te bundelen in een gezamenlijk onderzoek.

Bron: STOWA