Scherpekamp maakt Ruimte voor de Rivier

De kadeverlaging Scherpekamp maakt deel uit van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies voeren dit programma uit en financieren het. In totaal gaat het om ruim 30 maatregelen die ervoor zorgen dat het water sneller wordt afgevoerd.

Rijk en regio werken in Ruimte voor de Rivier samen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Directe aanleiding hiervoor zijn de hoogwaterstanden van 1993 en 1995. Door de genomen maatregelen krijgt de rivier weer meer ruimte.

Veilig en aantrekkelijk

Recent nog leverde Rijkswaterstaat de hoogwatergeul in Veessen-Wapenveld op. Daarmee zijn, op de IJsseldelta na, bijna alle grote projecten van Ruimte voor de Rivier gerealiseerd. Naast veiligheid investeert het programma Ruimte voor de Rivier in ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied wordt mooier en aantrekkelijker gemaakt.

Meer informatie

Meer informatie over de kadeverlaging Scherpekamp vindt u op de projectpagina Pannerdensch kanaal: kadeverlaging Scherpekamp.

Bron: Rijkswaterstaat