Samen werken aan een schone zee

Ministerie van I&M en KIMO Nederland en België, de Vereniging van Kustgemeenten, werken samen aan een schone zee.

De verontreiniging van onze zeeën en kusten is een groot probleem. Om het terugdringen van zwerfvuil/plastic soep efficiënter aan te pakken vond op 10 maart de officiële bekrachtiging van de meerjarige samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met KIMO Nederland & België (de vereniging van kustgemeenten), plaats in IJmuiden.

De maatregelen voor het terugdringen van de verontreinigingen zijn voor de sectoren strand en visserij ondergebracht in twee Green Deals, te weten: de Green Deal Visserij voor een Schone Zee en de Green Deal Schone Stranden. Hierdoor  werken veel partijen aan het schoner maken van de zee en het strand. Hoe voorkom je dat afval op het strand of in zee terecht komt en als dat is gebeurd, hoe haal je dat er dan weer uit? Over dat probleem buigen zich onder andere strandpaviljoenhouders, afval-verwerkers, vissers, havens, maatschappelijke organisaties, gemeenten en het Ministerie. Het Ministerie faciliteert deze samenwerkingsverbanden en KIMO Nederland en België begeleidt deze processen. KIMO coördineert, ondersteund door het ministerie, ook het project “Fishing for Litter“. Vissers die afval in hun netten krijgen gooien dit niet meer overboord maar brengen dit aan land. Daar wordt dit afval gescheiden en zo duurzaam mogelijk verwerkt.

Ondertekening Green Deal

Om dit efficiënt aan te pakken gaan het Ministerie en KIMO nu een samenwerking aan voor vier jaar. Namens het Ministerie tekenden: de heer Slangen (Min. I&M, Directeur Gebieden en Projecten), mevrouw van Duin (Rijkswaterstaat, Directeur Netwerkontwikkeling) en de heer Allewijn (Rijkswaterstaat, Directeur Veiligheid en Watergebruik). De heer Te Beest voorzitter van KIMO tekende namens KIMO Nederland en België.

Voor de start van de samenwerking is op 10 maart een bijeenkomst gehouden in IJmuiden. Groningen Seaports, Port of Amsterdam en Waddenzeehavens hielden diverse presentaties over hoe beter samen te werken aan het schoner maken en houden van de zee, dit vanuit het perspectief van de havens en de visserij.

Tijdens de bijeenkomst ondertekende de voorzitter de heer van Balsfoort van de Redersvereniging voor de Zeevisserij het partnerschap met de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Aansluitend werd de aftrap gegeven van een bredere afvalinzameling en –beheer in de haven van IJmuiden. Dat alles voor een schonere zee en strand.

Bron: KIMO