Rijnland verhoogt waterpeil Geuzenbos

Rijnland heeft het waterpeil van het Geuzenbos verhoogd. Door vernatting van het gebied ontstaat er een beter leefklimaat voor planten en dieren. Het waterpeil is één meter hoger gezet dan dit in de zomer het geval is. Een opmerkelijk verschil, waarbij zelfs enkele loopbruggetjes onder water komen te staan.

Het Geuzenbos is een natuurgebied in de Houtrakpolder. In 2007 is in het peilbesluit opgenomen dat het winterpeil in het Geuzenbos op -3,17 meter NAP moet staan. Dit is één meter verschil met het zomerpeil.

Omdat de stuw die dit moest realiseren niet gebouwd was op dit grote peilverschil, is het in de praktijk nog niet eerder mogelijk geweest om het peil langdurig op het officiële winterpeil te zetten. Met de bouw van de nieuwe stuw in 2016, kon het peil voor het eerst in tien jaar geleidelijk omhoog gezet worden. En dat is de afgelopen maanden beetje bij beetje gebeurd. Nu het water op het juiste winterpeil staat, is dit een opmerkelijk verschil met de eerdere situatie. Oplettende burgers uit de omgeving maakten zich hierdoor dan ook zorgen over de omliggende dijken. Naar de gevolgen voor de dijken is onderzoek gedaan; de vernatting zorgt er juist voor dat de omliggende dijken verstevigd worden. In de zomer zal het peil geleidelijk op een natuurlijke manier weer zakken.

Het recreatieschap Spaarnwoude, Staatsbosbeheer en Havenbedrijf Amsterdam werken mee aan het peilbesluit en zijn op de hoogte van deze verandering.

Meer weten over deze peilbesluiten? Ga dan naar de website van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland