Werk aan Noordelijke Randmeerdijk is klaar

Gepubliceerd 17 juli 2023

De werkzaamheden aan de Noordelijke Randmeerdijk zijn in juni afgerond. De dijk is weer veilig voor de toekomst en beschermt het achterliggende gebied tussen Doornspijk en Noordeinde tegen hoog water op de Randmeren.

Bij de Zomerdijk, het Reeve, het Gemaal Oldebroek en bij de Gelderse Sluis zijn delen van de dijk verhoogd met klei en zand. De vruchtbare bovenlaag is eerst verwijderd, waarna klei en zand is aangebracht. Hierna is de bovenlaag teruggelegd, waardoor het gras snel groeit en de dijk weer mooi groen wordt.  Bij de Zomerdijk is ook de bermsloot verplaatst, die naast de dijk ligt.  Hierdoor is het makkelijker om de schuine kant van de dijk, het talud, te onderhouden.

Nieuwe sluisdeuren

Ook zijn er werkzaamheden uitgevoerd bij vier sluizen. De Gelderse Sluis kreeg zes nieuwe deuren, gemaakt van duurzaam hout. Van het bruikbare hout van de oude deuren is een bankje gemaakt dat bij de Gelderse Sluis een plek krijgt. Bij de Eekterrmerksluis, de Havensluis in de haven van Elburg en de Bolsmerksluis zijn de sluisdeuren ook vervangen. De deur in de Goorsluis was nog in goede staat. Deze deur en de deur in de Eektermerksluis zijn voorzien van een systeem waardoor deze bij hoog water automatisch sluiten.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Doordat delen van de dijk zijn verhoogd en versterkt voldoet de Noordelijke Randmeerdijk aan de normen die de Waterwet stelt. De normen zijn gebaseerd op het risico van overstromen én de gevolgen van een overstroming. Voor 2050 moeten alle dijken die Nederland beschermen tegen hoog water uit de zee, de grote meren en grote rivieren aan deze normen voldoen. De financiering van deze dijkversterkingsopgave vindt plaats vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Alle waterschappen en Rijkswaterstaat betalen aan dit programma mee.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe