Internationale oliebestrijdingsoefening op Noordzee

Gepubliceerd 14 juni 2023

Rijkswaterstaat deed 7 juni 2023 samen met de Kustwacht en partners uit Denemarken en Duitsland mee aan de jaarlijks terugkerende oliebestrijdingsoefening ‘DenGerNeth Exercise’. De oefening vond plaats op de Noordzee bij het Duitse eiland Helgoland.

Tijdens de oefening werden verschillende oliebestrijdingsschepen en -middelen ingezet om een gesimuleerde olielozing op te ruimen. De onderlinge samenwerking en communicatie tussen de kuststaten rond de Waddenzee stonden centraal.

Vanuit Rijkswaterstaat waren 2 schepen aanwezig: het oliebestrijdingsvaartuig MS Arca en de Frans Naerenbout. De Kustwacht was met een vliegtuig aanwezig. Vanuit Duitsland en Denemarken namen diverse schepen en het Duitse Kustwachtvliegtuig deel aan de oefening.

Internationale rol Rijkswaterstaat

Grote olierampen zijn Nederland nog altijd bespaard gebleven. Maar het komt regelmatig voor dat schepen olie verliezen, bijvoorbeeld door een ongeluk, of werkzaamheden in de haven.

Rijkswaterstaat is beheerder van de Noordzee en de Nederlandse binnenwateren en is ook verantwoordelijk voor het opsporen van verontreinigingen, het beperken van de gevolgen en het opruimen van gelekte olie.

Binnen het verdrag van Bonn, waarin de landen rond de Noordzee samenwerken bij incidentenbestrijding, hebben de 3 Waddenzee-landen een extra operationeel plan om het kwetsbare gebied zo goed mogelijk te beschermen. Daarin is afgesproken om elkaar te helpen bij maritieme olie-gerelateerde incidenten of met andere milieugevaarlijke stoffen boven de Waddeneilanden. Jaarlijks organiseert een van de partijen een oefening.

Bron en meer informatie: Rijkswaterstaat