Vergroening dijk Delfzijl met vetplantjes

Gepubliceerd 1 juni 2023

Waterschap Noorderzijlvest voert vanaf maandag 22 mei samen met de gemeente Eemsdelta een proef uit met het plaatsen van sedumbekleding op drie locaties op de dijk in Delfzijl.

De dijk bestaat voor een deel uit een damwandconstructie die aan de binnenzijde bekleed is met stenen. Met het aanbrengen van vetplantjes verbetert de biodiversiteit, neem het regenwater op en geeft het een natuurlijk uitstraling.

Proef op drie locaties

Om erachter te komen of de vetplantjes op de zijkant van de dijk grootschaliger toegepast kan worden wordt er een proef gedaan op drie locaties op de dijk in Delfzijl. Twee verharde plekken tegenover het gemaal de drie Delfzijl en en op een locatie nabij de bibliotheek. Samen gaat het om ongeveer 160 m². Veenstra daktuinen en vegetatiedaken is maandag 22 mei gestart met het aanbrengen van de vetplantjes.

Verbetering van de biodiversiteit

Sedum zijn vetplantjes die erg goed tegen droogte, maar ook heel vochtige periodes kunnen ze goed hebben. Met het toepassen van sedum op locaties waar anders geen begroeiing zou zijn verbetert de biodiversiteit, neemt het regenwater op en geeft het een natuurlijk uitstraling. Met deze positieve eigenschappen draagt een sedum bekleding bij aan de doelstellingen van de gemeente en het waterschap om de biodiversiteit en het vasthouden van regenwater in stedelijk gebied te verbeteren.

Passende oplossing voor vergroening van de dijk

De dijk langs het centrum en het havengebied van Delfzijl die het achterland beschermd tegen hoogwater vanuit de zee bestaat voor een deel uit een damwandconstructie die aan de binnenzijde bekleed is met stenen. Vanuit bewoners van Delfzijl zijn bij de gemeente Eemsdelta vragen gesteld of er mogelijkheden zijn voor vergroening van de stenen bekleding op de dijk.

Omdat Waterschap Noorderzijlvest eigenaar is van de dijk en de stenen bekleding moet onderhouden. Hebben de gemeente en het waterschap samen naar een passende oplossing gezocht voor vergroening van de dijk,  in de vorm van vetplantjes.

Bron: Waterschap Noorderzijlvest