De Staat van Ons Water 2022

Gepubliceerd 25 mei 2023

Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Het betreft een gezamenlijke Rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Dit jaar zijn er voor het eerst twee verdiepende katernen opgenomen over belangrijke thema's in het actuele waterbeleid. Het doel is de lezers meer achtergrondinformatie te geven zodat het makkelijker wordt de rapportage te duiden. Beide katernen bevatten mooie, krachtige infographics waardoor de informatie ook toegankelijk is voor mensen die minder in de materie zijn ingevoerd.

Het eerste katern gaat over droogte en zoetwatertekort en volgt na hoofdstuk 2. In het katern gaan we in op vragen als: wanneer spreken we precies van droogte of een tekort aan zoet water? Wat zijn de gevolgen ervan en welke maatregelen worden er genomen om ervoor te zorgen dat er altijd genoeg water uit de kraan komt, ook in periodes van droogte?

Het tweede katern volgt na hoofdstuk 4 en geeft een nadere toelichting op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. We gaan in op het verschil tussen organische en chemische verontreiniging van het water en staan stil bij alles wat er de afgelopen decennia is gebeurd om de kwaliteit van het water te verbeteren. Wat is het resultaat ervan tot nu toe en wat staat ons de komende jaren te doen om de kwaliteit van ons water op peil te houden?

Het complete Staat van Ons Water-rapport.

Bron: Ons Water