Een ‘Rotterdam Reef’ voor natuur en waterveiligheid

Gepubliceerd 15 maart 2023

Bij de Landtong Rozenburg in de Nieuwe Waterweg hebben we 17 rifblokken geplaatst. Deze blokken vormen een rif dat helpt om biodiversiteit te stimuleren. Daarnaast zijn de rifblokken een innovatieve golfbreker, die de kust en natuur beschermt tegen grote scheepsgolven.

De levende golfbreker herstelt het getijdenmilieu en biedt beschutting voor migrerende vissen, zoals steuren en palingen, die tussen de Atlantische Oceaan en de grote rivieren in Europa zwemmen.

Innovatie uit Delft

De blokken zijn een ontwerp van de Delftse innovatieve startup Reefy.

CEO en medeoprichter van Reefy Jaime Ascencio zegt: ‘We moeten op een nieuwe manier naar waterbouw projecten kijken door samen te werken met de natuur. Het is belangrijk dat dammen water en zand goed doorlaten. Hierdoor kunnen ecologische vooroevers zich ontwikkelen die meegroeien met de zeespiegel.’

‘De rifblokken doen dit met gaten en tunnels waar ook weer vissen in kunnen schuilen. In verband met de zeespiegelstijging zijn dit soort ecologische oplossingen uiteindelijk goedkoper te onderhouden dan traditionele dammen,’ vertelt Ascencio.

Het modulaire kunstrif systeem hebben we in samenwerking met Boskalis en de Gemeente Rotterdam onlangs onder water geplaatst. Het kunstmatige rif is ongeveer 25 m lang en 3 m hoog, waardoor het mogelijk is om bij laagtij de bovenste blokken te zien.

De Groene Poort

Sinds eind 2013 werken de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds samen aan duurzame, natuurlijkvriendelijke oevers in de Nieuwe Waterweg en het Scheur. Dat doen ze onder meer met schoon restmateriaal uit de bouw. Het project heet 'De Groene Poort'.

Om deze natuurlijke oevers op hun plaats te houden en te beschermen tegen de golven van schepen en de stroming zijn golfbrekers als vooroever nodig. We zijn samen de Gemeente Rotterdam op zoek naar duurzamere oplossingen dan het gebruikelijke breuksteen.

Een duurzame oplossing voor herstel natuurwaarden

Door in samenwerking met Reefy deze rifinnovaties te testen hopen de Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat een veerkrachtige en duurzame oplossing te vinden om de natuurwaarden in het getijdegebied van de Nieuwe Waterweg te herstellen.

Onze technisch adviseur Sander de Borst zegt: ‘Voor een betere waterkwaliteit leggen we in de Nieuwe Waterweg verschillende soorten dammen langs de oever aan. Zo ontstaat een luwe overgangszone die gunstig is voor (trek)vissen, vogels en waterplanten. Voor de dammen maken we gebruik van duurzame (gerecyclede) en innovatieve materialen.’

‘We geven graag ruimte aan een pilot die zowel waterbouwkundige als ecologische waarde heeft en daarbij duurzaam geproduceerd worden.’

Bron: Rijkswaterstaat