De officiële oprichting van de Waterbank

Gepubliceerd 17 februari 2023

De Coöperatieve vereniging de Waterbank U.A. is officieel opgericht. De doelstelling om restwater te hergebruiken krijgt daarmee steeds verder vorm. Bovendien past dit feilloos in het beleid van het kabinet om water en bodem sturend te maken bij de inrichting van het land. Dit is een omslag in het denken en doen en daarom stelt de coöperatieve vereniging de vraag over gebruik van restwater centraal.

Sinds 1 januari 2023 kunnen publieke en private partijen zich aansluiten en lid worden van de vereniging. De coöperatieve vereniging stuurt voor haar leden het bedrijf De Waterbank B.V. aan met het oogmerk om bij te dragen aan het in evenwicht brengen van de waterbalans door hergebruik van restwater.

De eerste stap is het in kaart brengen van vraag en aanbod van restwater in verschillende gebieden. De Waterbank zal hiertussen de verbinder zijn en zal dit restwater promoten via het platform. Door de vraag over restwater coöperatief centraal te zetten en juist niet te wachten wie wat gaat doen, ontstaat er actie en bewustwording.

Juist deze samenwerking maakt het interessant voor bedrijven en publieke partijen om aan te sluiten. Het aantal leden dat het doel omarmt neemt sterk toe. Momenteel worden er al verschillende gebieden gezamenlijk verkend.

Het doel van het platform is om in 2023 100 miljoen liter restwaterte verbinden. Om de verbinding te stimuleren is de Waterbank bezig met de ontwikkeling van het afgeven van een keurmerk. Hiermee wordt er aangegeven dat een restwaterstroom kwalitatief geschikt is, het een bijdragen levert aan het in evenwicht brengen van de waterbalans en dat er op een duurzame wijze met water om wordt gegaan.

Onderdeel zijn van de vereniging en meebouwen aan het verbindingsplatform? Dat kan via het Waterbank inschrijfformulier.  Voor meer informatie over deze coöperatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met info@dewaterbank.nl.

Bron: Waterbank