IBM en Deltares vernieuwen de Nitraat App

Gepubliceerd 9 februari 2023

In 2022 selecteerde IBM Deltares voor hun Sustainability Accelerator, een programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen waarin IBM werkt aan wereldwijde duurzaamheid. In dit programma werken we nu samen aan een update van de Nitraat App. De focus ligt op het optimaliseren van de gebruikerservaring. We willen meer gebruikers motiveren om blijvend te meten aan waterkwaliteit.

Sinds 2017 maakt de Nitraat App het voor de agrarische gemeenschap mogelijk om snel, goedkoop en eenvoudig nitraatconcentraties in water te meten. De app werd in de eerste plaats gemaakt voor boeren die nitraatverliezen vanuit hun percelen willen detecteren en begrijpen. Om gewassen te laten groeien, gebruiken boeren meststoffen die voor een deel verloren gaan naar het oppervlaktewater . Nitraat in het oppervlaktewater is schadelijk voor het ecosysteem en de bronnen voor ons drinkwater. Het betekent ook inefficiëntie en mogelijke extra kosten omdat de akkerbouwers betalen voor de meststoffen die verloren gaan in plaats van bij te dragen aan de gewasproductie.

Inmiddels gebruiken adviseurs, waterbeheerders en studenten de Nitraat App ook als onderzoeks-, communicatie- en onderwijsinstrument. De teller staat nu op meer dan 25.000 individuele metingen, voornamelijk in Nederland, Denemarken, Frankrijk en de VS.

De laatste update maakt het ook mogelijk om zoutconcentraties te meten. Binnenkort publiceert Deltares een protocol voor stikstofmetingen in de bodem en we werken aan mogelijkheden om in de nabije toekomst fosfaat en ammonium te meten.

Van virtuele IBM Garage naar verrijking van meetresultaten

In de eerste fase van de samenwerking met IBM ging de Nitraat App de IBM Garage in. Een methode om digitale transformaties te versnellen. In op ‘Design Thinking’ gebaseerde brainstorm-activiteiten zijn verbeterpunten voor de Nitraat App geïdentificeerd en geprioriteerd. Gezamenlijk verbeteren we nu het ontwerp van de app qua gebruiksgemak en consistentie. Tegelijkertijd onderzoeken de data wetenschappers van Deltares en IBM de mogelijkheid om meetresultaten te verrijken.

Door het verrijken van de meetresultaten kan de Nitraat App een extra stap zetten richting het uiteindelijke doel: het verbeteren van de waterkwaliteit. Door meer context te geven kunnen gebruikers zien hoe hun metingen zich verhouden tot de metingen van andere gebruikers, nationale meetnetten en waterkwaliteitsnormen en is bijvoorbeeld de relatie met  de weersomstandigheden in beeld te brengen. Bovendien kan men straks met de Nitraat App op basis van de gecombineerde locatiekenmerken en verzamelde gegevens passende maatregelen kiezen en daarvan de effectiviteit meten.

Bron: Deltares