Campagne: welke dijk beschermt jou?

Gepubliceerd 8 februari 2023

Nederlanders onderschatten nog steeds de grootte van de kwetsbare gebieden voor overstromingsgevaar in Nederland. Gemiddeld denken zij dat 47% van Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Maar zonder onze dijken, dammen, duinen en keringen zou 60% van ons land regelmatig onder water lopen.

Daarom starten het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Rijkswaterstaat en de waterschappen de campagne Welke dijk beschermt jou?

Het is belangrijk dat Nederlanders waterbewust zijn en weten wat zij zelf kunnen doen om slachtoffers en schade te voorkomen. Op overstroomik.nl kunnen zij zien hoe hoog het water bij hen kan komen.

Watersnoodramp 1953

Vorige week stond heel Nederland stil bij De Watersnoodramp van 1953, de grootste Nederlandse natuurramp van de 20ste eeuw. Een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij zorgde ervoor dat grote delen van ons land overstroomden. 1.836 mensen overleefden de ramp niet.

Na de Watersnoodramp werden de Deltawerken afgerond en troffen we allerlei maatregelen om ons land tegen overstromingen te beschermen.

Erik Wagener, algemeen directeur van het HWBP: ‘70 jaar geleden heeft ons land een verschrikkelijke ramp meegemaakt en sindsdien is het een paar keer echt spannend geweest, zoals in 2021 in Limburg. De zeespiegel stijgt en we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer.’

‘Nederland is de best beveiligde delta ter wereld. Om Nederland de best beveiligde delta te houden, is het belangrijk dat Nederlanders waterbewust zijn. Want werken aan waterveiligheid is nooit klaar. Het HWBP voert de grootste waterveiligheidsoperatie sinds de Deltawerken uit.’

Risicobewustzijn Nederlanders

In vergelijking met 2020 zijn Nederlanders nu banger om door rampen zoals dijkdoorbraken, overstromingen vanuit zee en droogte getroffen te worden.

Bijna 1 op de 3 (29%) Nederlanders denkt dat ons land over 100 jaar onbewoonbaar is. Dit blijkt een onderzoek dat Kantar onder ruim 1000 Nederlanders heeft uitgevoerd in opdracht van het HWBP. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de Watersnoodramp die 70 jaar geleden plaatsvond.

Men maakt zich ook een stuk vaker zorgen over mogelijke overstromingen in hun eigen woonomgeving. Nederlanders in de grote steden en het westen maken zich meer zorgen dan landgenoten uit het oosten en zuiden.

Volgende generatie

61% vindt dat Nederland sneller dan nu aan de slag moet met dijkversterkingen. Dat is in lijn met de zorgen die men heeft voor de volgende generaties. ‘De kleinkinderen van mijn kleinkinderen kunnen dan niet meer in het Nederland wonen zoals we dat nu kennen’, stelt 54% van de Nederlanders. 3 jaar geleden was dat percentage nog 43%.

Huis en haard

Toch is het opvallend dat slechts 23% van de Nederlanders het eens is met de stelling: ‘Bij het aankopen van een huis kijk ik naar het overstromingsrisico van het betreffende woongebied’. Hierbij blijkt dat Nederlanders nog onvoldoende waterbewust zijn.

Dat 65% van de Nederlanders aangeeft niet te weten welke dijk hun woonomgeving beschermt, bevestigt dit beeld. 70% van de respondenten is niet bang dat hun huis onder water komt te staan bij overstromingen. 9% is daar wel bang voor. Die angst voor overstromingen is bij 4% van de Nederlanders zo groot dat ze nu al overwegen ergens anders te gaan wonen.

Klimaat

Een ruime meerderheid (63%) van de respondenten is van mening dat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de waterveiligheid in Nederland. Een minderheid van 13% is van mening dat de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland extremer zijn dan in andere delen van de wereld. 34% stelt dat Nederland te traag is met het voorbereiden van ons land op overstromingen en klimaatverandering.

Bron: Rijkswaterstaat