Eerste 16 kribben verlaagd in Pannerdensch Kanaal

Gepubliceerd 6 februari 2023

De werkzaamheden in het Pannerdensch Kanaal vorderen gestaag, maar we hebben wel last van de verwachte hoge waterstanden. Van de 35 kribben, die vanuit hoogwaterveiligheid worden verlaagd, zijn nu bij 16 kribben werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden liggen op dit moment stil tot het voorjaar, wanneer de waterstanden lager zullen zijn.

Hoofduitvoerder Koen van der Velden van aannemer Ploegam vertelt over de voortgang van het werk en de uitdagingen.

Uitdaging bij het verlagen van kribben

Werken op het water van het Pannerdensch Kanaal brengt uitdagingen met zich mee. Want waar het wegdek van een snelweg in de regel steeds op dezelfde hoogte ligt, is dat bij een rivier niet het geval. De afvoer van rivierwater bepaalt de waterhoogte en daarmee of de werkzaamheden wel of niet kunnen worden uitgevoerd. Lees hierover in het artikel Te hoog of te laag: omgaan met de waterstand.

Het water staat te hoog

Vanwege de hogere waterstand kunnen wij de werkzaamheden niet uitvoeren, vertelt Van der Velden. Voor het verlagen van de kribben moeten de kribben droog staan, zodat medewerkers kunnen zien wat ze doen. Als de kribben onder water staan, kan dat niet.

Wanneer wordt het werk hervat?

Wanneer de werkzaamheden precies hervat worden, vindt Van der Velden moeilijk te zeggen. ‘We weten wat de gemiddelde waterstanden zijn in bepaalde periodes van het jaar. En daar proberen we op te anticiperen.’

Helaas zijn de waterstanden de laatste jaren moeilijker te voorspellen dan voorheen. Dit komt wellicht doordat door de klimaatveranderingen de pieken en dalen extremer zijn en soms ook in andere periodes vallen dan we verwachten. Dit vraagt van ons een grotere mate van flexibiliteit en creativiteit.’

Neerslag monitoren

We houden het weer in het stroomgebied van de Rijn in de gaten,’ gaat Van der Velden verder. ‘Denk hierbij aan regenval en temperatuur, smeltwater. Als het weer in het stroomgebied van de Rijn gunstig is kunnen we werkzaamheden aan de hoger gelegen oevers wellicht al over een aantal weken opstarten. Het werk aan de kribben zal naar alle waarschijnlijkheid nog langer op zich laten wachten, mogelijk pas in het voorjaar weer.

Zo worden kribben en oevers verlaagd

16 van de 35 kribben zijn op dit moment verlaagd; bij 8 daarvan zijn de werkzaamheden al helemaal voltooid. Tot nu toe hebben we ook aan 1 oever kunnen werken; die is nu over 20% van de lengte verlaagd.’

Het verlagen van de kribben gaat als volgt: in de eerste stap verwijdert het team de oude stenen, die de krib aan de buitenkant afdekken. In de tweede stap verwijderen ze de kern van de krib en die wordt 1,5 m afgegraven. De kern bestaat uit puinresten en zand. In de derde stap moet de krib worden opgebouwd uit nieuw materiaal. In de laatste stap leggen we op de krib een looppad aan dekken we de krib af met stenen.

De oevers verlaagt men door ze af te graven met rupsgravers; daarna dekken ze de delen die binnen bereik komen van het rivierwater af met stortsteen.

Bron: Rijkswaterstaat