Rijkswaterstaat versterkt kust bij Petten-Zuid

Gepubliceerd 20 januari 2023

Vanaf maandag 23 januari 2023 start Rijkswaterstaat met het kustonderhoud bij Petten-Zuid. Gedurende 3 weken wordt 500.000 m3 zand aangebracht om de kustlijn op zijn plaats te houden.

Dit heet zandsuppletie. Zo blijft Rijkswaterstaat de Kop van Noord-Holland goed tegen de zee beschermen. De werkzaamheden, die afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, zijn onderdeel van het onderhoud aan de Hondsbossche Duinen.

Werkzaamheden strandsuppletie

Bij de werkzaamheden worden onder andere een baggerschip, pijpleidingen en bulldozers gebruikt. Het baggerschip brengt het zand aan op het strand. Het schip zuigt het benodigde zand op van de zeebodem en perst het via een pijpleiding naar het strand. Dat gebeurt 10 km uit de kust.

Vervolgens verdelen bulldozers het zand over het strand en de wind zorgt voor de verdere verstuiving in het kustgebied. Een deel komt terecht in de duinen. Zo wordt de kust versterkt en blijft de kustlijn op zijn plaats.

Werkterrein verboden gebied, strand blijft toegankelijk

De werkzaamheden gaan dag en nacht, 7 dagen per week door. Tijdens de werkzaamheden kunt u het strand en de zee blijven bezoeken. Het deel van het strand waar wordt gewerkt, is afgezet en verboden gebied, vanwege het gevaar van drijfzand en rondrijdende bulldozers en shovels. Watersporters moeten een veilige afstand tot het baggerschip houden van minimaal 300 m.

Waterveiligheid in Nederland

Het garanderen van de kustveiligheid van Nederland is een van de belangrijkste taken van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Nederland mag niet kleiner worden en de Nederlandse kust moet meegroeien met de zeespiegelstijging. Daarom onderhoudt Rijkswaterstaat de kust regelmatig, door zand vanuit de zee op of vlak voor de kust aan te brengen.

Bron: Rijkswaterstaat