Symposium 'Handhaving op het water'

Gepubliceerd 13 december 2022

Op dinsdag 17 januari 2023 wordt een symposium gehouden voor iedereen die zich professioneel met handhaving op het water bezighoudt: politie, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, brandweer, Staatsbosbeheer, waterschappen en betrokken partijen.

Handhaving op het water is een divers vakgebied. Door de uitgebreide regelgeving, het verschil tussen recreatie- en beroepsvaart, de verschillende soorten wateren en het diverse pluimage aan beoefenaars, wordt er van de handhaver op het water veel verwacht. Theoretische én praktische kennis dienen op behoorlijk niveau te zijn en dat vergt het nodige van de beoefenaars van dit vak.

Speciaal voor deze dag hebben Vaarplezier en Bootveiling.com het initiatief genomen om bij elkaar te komen, gegevens uit te wisselen, debatten te voeren en met elkaar te praten over het vak en de uitoefening daarvan. Met een aantal presentaties, waarin praktische punten worden behandeld en uitgelegd. En ook een aantal debatten, waarin deskundigen - en het publiek - met elkaar in discussie gaan over invulling van (deel)onderwerpen.

Diverse professionele partijen uit de markt zijn aanwezig: Politie, Rijkswaterstaat, Varen doe je Samen!, NIVOO en anderen zijn met stands aanwezig en doen mee aan de debatten en presentaties.

Meer informatie: Symposium | Vaarplezier | Vaar(bewijs)cursussen

Bron: Vaarplezier