Transitie van de Helpdesk Water naar IPLO

Gepubliceerd 22 november 2022

Al meer dan 10 jaar richt de Helpdesk Water zich op het ontsluiten van kennis die aanwezig is binnen de werkvelden waterbeleid en waterbeheer in de breedste zin.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt deze rol overgenomen door het Informatiepunt Leefomgeving, oftewel IPLO. Met dezelfde werkwijze, dezelfde zorgvuldigheid en dezelfde  specialisten. Het team is zelfs uitgebreid met nóg meer waterexpertise en werkt onder de nieuwe naam: IPLO - Vakgroep Water.

Naast de Helpdesk Water gaan ook 3 andere grote helpdesks binnen het omgevingsrecht op in het IPLO: Bodem+, InfoMil en Helpdesk Bouwregelgeving. Daarmee wordt de vraagbeantwoording en de informatie op de website integraler.

Informatie over wet- en regelgeving

De vraagafhandeling van alle 4 helpdesks is - zowel over het huidige stelsel, als over het nieuwe stelsel van de Omgevingswet - inmiddels al geïntegreerd in het IPLO. Op de website iplo.nl vindt u alle informatie over wet- en regelgeving zoals die geldt na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat doet IPLO

IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk.

De experts van het IPLO beantwoorden vragen over de huidige wet- en regelgeving, de Omgevingswet en de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. IPLO is onderdeel van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet waarin gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk samenwerken.

Archiefwebsite

De website helpdeskwater.nl verandert met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in een statische archiefwebsite. Die is dan enkel nog bedoeld om na te kijken hoe het voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet was geregeld.

Meld u aan voor IPLO Nieuws

Wilt u iedere maand het laatste nieuws over IPLO ontvangen? Meld u dan aan voor IPLO Nieuws en blijf op de hoogte van nieuws en achtergronden over water, het DSO, regelgeving, bodem, lucht en andere thema's.