Waterschap ZuiderZeeland zoekt innovatieve ideeën tegen dijkerosie

Gepubliceerd 8 september 2022

Waterschap Zuiderzeeland heeft subsidie ontvangen van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voor het innovatieproject ‘verhogen erosiebestendigheid overgangen dijkbekleding’.

Hiermee start het waterschap een onderzoek naar vernieuwende technieken om erosie bij overgangen van de onderlagen van dijken tegen te gaan.

Erosiebestendigheid

Erosiebestendigheid is hoe goed een dijk bestand is tegen slijtage door water, waarbij dijkmateriaal wordt verplaatst of zelfs verdwijnt. In 2024 is het onderzoeksproject afgerond en moet de innovatie klaar zijn om in te zetten tijdens het versterken van dijken van Zuiderzeeland en andere waterschappen. Het waterschap roept alle marktpartijen op om oplossingen aan te dragen die de erosiebestendigheid kunnen verhogen.

Aanleiding onderzoeksproject

De aanleiding voor dit onderzoeksproject is de versterking van de IJsselmeerdijk. Hierbij is erosie door overslaand water één van de factoren die het nodig maakt de dijk op te hogen. Het waterschap zoekt nu naar innovatieve technieken zodat meer golfoverslag mogelijk is zonder dat overgangen tussen verschillende dijkbekledingen bezwijken.”

Op zoek naar partners

Het waterschap zoekt partners uit de markt die vernieuwend zijn en een oplossing hebben die dijken beter bestand maken tegen erosie. Zij kunnen hun innovatieve technieken en ideeën indienen tot 24 september 2022. De meest kansrijke oplossingen worden opgenomen in het onderzoeksprogramma.

Bron: Waterschap Zuiderzeeland