Nieuw waterakkoord tussen waterschappen en Rijkswaterstaat

Gepubliceerd 29 juni 2022

Op 27 juni 2022 tekenden de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, waterschap Limburg en Rijkswaterstaat een nieuw waterakkoord (WATAK). In dit akkoord staan afspraken tussen Rijkswaterstaat (beheerder van de rijkskanalen) en de waterschappen over de aan- en afvoer van water.

Het gaat om Maaswater dat wordt aangevoerd via rijkskanalen om het achterland van Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant van water te voorzien. En over het teveel aan regenwater dat via deze kanalen wordt afgevoerd om droge voeten te houden. Cruciale afspraken in een tijd waarin we steeds vaker te maken hebben met extreem weer.

Cruciale rol kanalenstelsel

We zijn de beheerder van het kanalenstelsel in Midden-Limburg en Noord-Brabant. De belangrijkste rijkskanalen zijn de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal, het kanaal Wessem-Nederweert en de Noordervaart.

Vanuit deze rijkskanalen wordt Maaswater het achterland ingelaten zodat sloten en beken niet droogvallen, het water blijft stromen en de grondwatervoorraad wordt aangevuld. In droge periodes is het water uit deze kanalen de enige manier om het achterland van water te blijven voorzien.

Maar ook in tijden van extreme regenval zijn ze cruciaal, met name in Brabant. De kanalen voeren het teveel aan water af om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Kortom, dankzij het WATAK houden we droge voeten en zijn we in staat om grote delen van het achterland in droge tijden van water te voorzien.

Vervolg op WATAK 1994

Het akkoord dat nu wordt getekend is een vervolg op de eerste overeenkomst uit 1994. In het nieuwe akkoord staat de samenwerking tussen ons en de waterschappen meer centraal. Zij treden samen op als één waterbeheerder.

In dit waterakkoord ligt ook vast dat er meer water (ongeveer 2000 liter per seconde) kan worden aangevoerd naar de Noordervaart en de Peelkanalen. Dat is belangrijk voor de watervoorziening voor de natuur en landbouw in Limburg en Noord-Brabant. Er wordt op dit moment gewerkt om de toevoer van het extra water mogelijk te maken.

Bron: Rijkswaterstaat