Waterstromen uit incontinentiemateriaal testen op medicijnresten

Gepubliceerd 3 juni 2022

Waterschap Vallei en Veluwe en Cleantech-Regio bieden midden- en kleinbedrijf een testlocatie op de rioolwaterzuivering Apeldoorn om nieuwe technieken en ideeën te testen. In de periode mei-november maakt het jonge bedrijf Priovention gebruik van deze testlocatie.

Schoon en veilig water en minder afval

Priovention wil de markt van incontinentiemateriaal in een circulaire markt veranderen en werken aan de CO2-reductie. Dat doet Priovention door wegwerp incontinentiemateriaal zoals luiers te vervangen door wasbare luiers. Het op een goede manier industrieel wassen voorkomt een afvalberg van wegwerpluiers met de daarbij behorende verbranding ervan. Ook bevatten de waterstromen uit de wasbare luiers onder meer medicijnresten en potentiële ziekteverwekkers. Op het Water Test Netwerk gaat Priovention de komende maanden de waterstromen testen en analyseren om het reinigingsproces erop af te stemmen.

Water Test Network

Het Water Test Network is een Europees netwerk waarin 12 partijen deelnemen met financiële ondersteuning van Interreg North-West Europe. In Nederland zijn dat Waterschap Vallei en Veluwe, Centre of Expertise Water Technology en Water Alliantie als onderdeel van de WaterCampus in Leeuwarden, provincie Fryslân en Cleantech Regio. Verder doen er kennis en onderzoekspartners mee uit Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en Frankrijk.

Doel van het Europese Interreg programma is om economische verschillen tussen regio’s en lidstaten te verkleinen door samenwerkingsprojecten te stimuleren en met behulp van subsidies mogelijk te maken.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe