Gemerkte glasalen wijzen de weg

Gepubliceerd 12 april 2022

Bij de Haringvlietdam zijn deze week ruim 2500 gemerkte glasalen uitgezet. Deze glasalen laten zien naar welke polders zij gaan om op te groeien tot volwassen palingen en of ze onderweg problemen ondervinden.

Hiermee is een uniek onderzoek naar vismigratie van start gegaan. Hierbij wordt de route van trekvissen, in het bijzonder de Europese aal, onderzocht. De komende tijd zullen nog 3 keer glasalen aan de zeekant worden uitgezet. De glasalen zijn voorzien van een klein merkje. Als ze één van de 22 detectiestations in het gebied passeren worden ze geregistreerd, waardoor de onderzoekers onder andere de route kunnen bepalen. Met die kennis kunnen we vervolgens het beheer van sluizen en gemalen aanpakken en de vispassages waar nodig aanpassen, zodat de intrekmogelijkheden voor de vissen verbeteren.

Trekvissen

Verschillende trekvissen, zoals de Europese aal, zalm, fint en stekelbaars, vinden door barrières zoals dammen, sluizen en gemalen niet altijd hun weg tussen zee en polderwateren. Dit onderzoek volgt de Europese aal die via de Nieuwe Waterweg en het Haringvliet vanaf zee het achterland intrekken. Zo wordt duidelijk welke reis vissen maken en welke knelpunten zij hierbij tegenkomen. Vissen denken niet in zogenoemde beheergrenzen van waterschappen, provincies en andere overheden. Dit onderzoek richt zich dan ook op een groot gebied, los van deze grenzen. Het gebruik van sluizen, gemalen en vispassages binnen dit gebied én de onderlinge samenhang worden bekeken. En dat is uniek.

Begin 2023 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Samenwerking met andere partijen

Voor dit onderzoek werken wij met diverse partijen samen. De waterbeheerders die aan het onderzoek deelnemen zijn: Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rivierenland, Provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta. Het onderzoek is een initiatief van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West waarin de acht waterbeheerders samenwerken. Deze samenwerking heeft eerder al geleid tot een visroutekaart-aanpak.

Bron: Waterschap Hollandse Delta