STOWA jubileert met uitgave over ‘de Kracht van Kennis’!

Gepubliceerd 13 oktober 2021

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA  bestond op 13 september 2021 op de kop af 50 jaar. Een geweldige mijlpaal en iets waar alle STOWA-deelnemers - waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies - trots op mogen zijn. Ter gelegenheid daarvan verscheen een speciale uitgave van de STOWA ter Info. Op papier, maar voor het eerst ook als e-zine.

Oprichting STOWA

STOWA werd opgericht na de invoering van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) in 1970. Dat resulteerde in de bouw van een groot aantal zuiveringsinstallaties, met als doel een structurele verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Al snel ontstond bij de verantwoordelijke waterkwaliteitsbeheerders behoefte aan het bijeenbrengen van bestaande, maar ook het ontwikkelen van nieuwe, toegepaste kennis op het gebied van afvalwaterzuivering. Met elkaar, voor elkaar. Ziedaar: de geboorte van STOWA. Na een jaar of tien werd het werkveld wegens succes uitgebreid naar alle terreinen van het regionale waterbeheer. STOWA is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie waar waterbeheerders overal ter wereld jaloers op zijn.

Uitdagingen

Het regionale waterbeheer is, sinds de oprichting van STOWA, wel enorm veranderd. De uitdagingen voor regionale waterbeheerders zijn nog nooit zo groot geweest. En ook  de impact van besluiten zijn vaak groot. Want klimaatrobuust en adaptief waterbeheer heeft ruimte nodig, maar die ruimte wordt alsmaar schaarser. Tegelijkertijd willen en kunnen waterbeheerders een belangrijke bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke opgaven. Denk aan energietransitie, circulariteit en het beperken van CO2-uitstoot. Hoe doe je dat? En hoe doe je dat (kosten)effectief? Samen met universiteiten, kennisinstellingen, adviesbureaus, Rijk, provincies én waterschappers beantwoordt STOWA al 50 jaar deze vragen.

In het speciale jubileumnummer van de STOWA ter Info duiken de makers dieper in het campagnethema ‘De Kracht van Kennis’. Hebben we andere kennis nodig voor de watervragen van morgen? Of moeten we anders leren denken? Hoe vergroten we de impact van ontwikkelde kennis in de praktijk van het waterbeheer? Wat kunnen we leren van baanbrekende onderzoeken uit het verleden? En wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst? Aan het woord komen waterschappers en wetenschappers, oudgedienden en jonge honden in het waterbeheer, en natuurlijk de eigen medewerkers. Kortom: iedereen die de STOWA maakt tot wat het is: het kenniscentrum van regionale waterbeheerders. Van, voor en door iedereen die daarbij betrokken is.

Op 20 april 2022 sluit STOWA het jubileumjaar af met een speciale STOWA relatiedag. Meer info op www.stowa.nl/50-jaar

Bron: Stowa