Een ingebouwde computer voor 52 stuwen

Gepubliceerd 1 september 2021

In het Dommelgebied krijgen 52 stuwen een ingebouwde computer. We noemen dit ook wel het automatiseren van stuwen. Door de ingebouwde computer kunnen stuwen namelijk zelf het waterpeil regelen. Zo gaan de stuwen omhoog bij weinig regen om water vast te houden. Bij veel regen gaan ze juist omlaag, om wateroverlast te voorkomen. Door stuwen te automatiseren, kan beter ingespeeld worden op weersextremen.

De stuwen die een ingebouwde computer krijgen, zijn eerder dit jaar omgebouwd van schotbalkstuwen naar kantelstuwen. Dit was nodig, omdat we schotbalkstuwen niet kunnen automatiseren. Tot het einde van dit jaar werken we dus nogmaals aan dezelfde 52 stuwen, ditmaal om ze te automatiseren. Naar verwachting is het werk aan het einde van 2021 klaar.

Waterpeil goed beheren

Stuwen zorgen ervoor dat ze het water kunnen vasthouden. Zo zorgen ze voor voldoende (grond)water. Het vasthouden van water is erg belangrijk om meer te infiltreren en ons grondwater aan te vullen. Daarom stellen ze stuwen zo hoog mogelijk in. Totdat er een hoosbui valt. Dan moeten de stuwen omlaag gezet worden om wateroverlast te voorkomen.

Ze bedienen stuwen nu nog met de hand. Snel reageren is daardoor niet altijd mogelijk. En daarom houden ze water nu niet maximaal vast. Stuwen met een ingebouwde computer regelen zelf het waterpeil. Het bedienen van deze stuwen kan ook op afstand gebeuren. Zo kunnen ze in de toekomst maximaal water vasthouden om droogte tegen te gaan en tegelijk wateroverlast voorkomen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door en in samenwerking met Provincie Noord-Brabant.

Bron: Waterschap de Dommel