Geen vogelgriep geconstateerd bij aangespoelde bergeenden

Gepubliceerd 16 augustus 2021

Sinds maandag 9 augustus 2021 zijn er op diverse stranden in de gemeenten Veere en Vlissingen bergeenden dood aangetroffen. Inmiddels is door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit vastgesteld dat er geen sprake is van de vogelgriep. De komende dagen wordt er verder onderzoek gedaan naar de oorzaak. Het is nog onduidelijk wanneer de uitslag bekend is.

Sinds de vondst van de dode bergeenden zijn Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Veiligheidsregio Zeeland, GGD, de Provincie Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Strandexploitatie Veere en de gemeenten Veere en Vlissingen hier collectief mee bezig. Samen doen zij er alles aan om de oorzaak te achterhalen.

Het eerdere advies met betrekking tot de maatregelen blijft geldig. Als mensen een dode bergeend aantreffen op de stranden in de gemeenten Veere en Vlissingen, is het advies, uit voorzorg, om deze niet aan te raken of op te pakken. Mensen kunnen de vondst melden bij Stichting Strandexploitatie Veere via telefoonnummer 0118 – 58 62 75.

De situatie blijft de komende dagen gemonitord.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, volgt nader bericht.

Bron: Gemeente Vlissingen