Terugdringen emissies rwzi's

Gepubliceerd 22 juli 2021

STOWA en de waterschappen doen op rwzi's intensief onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen, zoals lachgas en methaan. Ook wordt er gekeken hoe de uitstoot van deze broeikasgassen op de zuiveringen kan worden verminderd. Dat antwoordt Rafael Lazaroms, programmamanager Energie bij de Unie van Waterschappen, op vragen van Waterforum hoe de waterschappen aan de slag gaan met de plannen van de Europese Commissie om sneller de uitstoot van meer CO2 te reduceren.

Op woensdag 14 juli presenteerde de  Europese Commissie, onder de naam ‘Fit for 55’, nieuwe voorstellen om sneller meer CO2 te reduceren. In de plannen is bepaald dat de Europese uitstoot van CO2 in 2030 niet met 40 procent, maar met 55 procent moet worden gereduceerd. Deze plannen betekenen een aanscherping van de doelstelling van 49% CO2-reductie die in 2019 is opgenomen in het Klimaatakkoord. STOWA laat onder meer onderzoeken of via een betere processturing van rwzi's de emissies van N2O, beter bekend als lachgas, naar de atmosfeer kan worden teruggebracht. Deze mogelijkheden worden vastgelegd in een compendium met praktische richtlijnen voor rwzi-operators. Dit onderzoek loopt nog.

Bron: Stowa