Save the date: Netwerkdag Watercrises - ‘Hoe bewust zijn wij?’

Gepubliceerd 17 mei 2021

Datum: donderdag 7 oktober 2021
Tijd: 09:00u – 13:00u, 14:00u – 16:00u Middagexcursie
Locatie: Digitaal

Meer informatie over het programma en aanmelden kunt u vinden op: www.netwerkdagwatercrisis2021.nl

save the date

Donderdag 7 oktober is de 12de versie van de Netwerkdag Watercrises*, die dit jaar in het teken staat van Bewustzijn.

Op het gebied van waterveiligheid is Nederland wereldwijd maatgevend. We beschermen onszelf buitengewoon goed tegen hoog water afkomstig van zowel zee als de rivieren. Maar we blijven kwetsbaar, risico’s voor een overstroming zijn niet tot nul te reduceren. Zijn de burgers zich daar voldoende van bewust? Hoe kunnen wij als organisaties dit bewustzijn vergroten? En zijn de crisisorganisaties zich bewust van het gedrag van mensen als het echt op evacueren aan komt?

Met dit thema geven we aandacht aan overstromingsdreiging, informatievoorziening, menselijk gedrag bij crisis, de rol van klimaatverandering op het bewustzijn én de groeiende aandacht vanuit de (social)media.

Genoeg onderwerpen om met elkaar te bespreken en ons te laten inspireren. We bereiden een digitale actieve ochtend voor, waarbij ‘Bewustzijn’ zowel onder burgers, als ook binnen onze crisesorganisaties, aan bod komt. Natuurlijk met spraakmakende gastsprekers, een enthousiasmerende dagvoorzitter en workshops voor verdieping op deelonderwerpen. In de middag is het mogelijk live in te schakelen bij het LivingLab van de HedwigeProsperpolder, waar op een indrukwekkende wijze de dijk wordt beproefd.

De netwerkdag is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij het crisismanagement rondom waterveiligheid, zoals bestuurders, directeurs en managers, crisis- en calamiteitencoördinatoren, communicatieprofessionals en inhoudelijk adviseurs.

Namens de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO),

Met vriendelijke groet, 
Het organisatiecomité Netwerkdag Watercrises 2021*

* De Netwerkdag Watercrises (voorheen Netwerkdag Water) is een gezamenlijk initiatief van het Veiligheidsberaad, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW).