Start werkzaamheden strand Walcheren

Gepubliceerd 10 mei 2021

Rijkswaterstaat start in het weekend van 8 mei 2021 met de werkzaamheden voor het ophogen van het strand tussen Zoutelande en Westkapelle. Het ophogen van het strand tussen Dishoek en Vlissingen start begin september 2021.

Met de strandsuppleties houden we de kustlijn op z’n plek en blijft Zuidwest-Walcheren goed beschermd tegen de zee. Op het strand tussen Zoutelande en Westkapelle brengen we in totaal 900.000 m3 zand aan over een lengte van circa 5 km. De werkzaamheden zijn eind juni 2021 gereed en gaan dag en nacht, 7 dagen per week door.

Werkzaamheden strandsuppletie

De aannemer is al gestart met het aanvoeren van het materieel, zoals pijpleidingen en bulldozers, op het strand van Zoutelande. Vervolgens brengt een baggerschip het zand aan op het strand tussen Zoutelande en Westkapelle. Het schip zuigt hiervoor het benodigde zand 10 km uit de kust op van de zeebodem en perst het vervolgens via een pijpleiding naar het strand.

Als laatste verdelen bulldozers het zand over het strand en de wind zorgt voor de verdere verstuiving in het kustgebied. Een deel komt terecht in de duinen. Zo wordt de kust versterkt en blijft de kustlijn op zijn plaats.

Dishoek - Vlissingen

In mei 2020 bracht Rijkswaterstaat ter hoogte van Westduin extra zand aan, omdat de waterveiligheid door de hevige stormen in februari van dat jaar in het geding kwam. In augustus 2021 wordt het hele traject tussen Dishoek en Vlissingen opnieuw ingemeten. De strandsuppletie start daar naar verwachting begin september en het hele strand op dit traject wordt op gelijke hoogte gebracht.

Werkterrein verboden gebied, strand blijft toegankelijk

De werkzaamheden gaan dag en nacht, 7 dagen per week door. Tijdens de werkzaamheden blijven het strand en de zee toegankelijk voor bezoekers. Het deel van het strand waar werkzaamheden zijn, is afgezet en verboden gebied. Dit vanwege het gevaar van drijfzand en rondrijdende bulldozers en shovels. Watersporters moeten een veilige afstand tot het baggerschip houden van minimaal 300 m.

Kustveiligheid

Het garanderen van de kustveiligheid van Nederland is een van de belangrijkste taken van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Nederland mag niet kleiner worden en de Nederlandse kust moet meegroeien met de zeespiegelstijging. Daarom onderhoudt Rijkswaterstaat regelmatig de kust door zand vanuit zee op of vlak voor de kust aan te brengen.

Bron: Rijkswaterstaat