Bijeenkomst Kennisagenda Zuidwestelijke Delta en Kennisprogramma Zeespiegelstijging op 20 mei

Gepubliceerd 12 april 2021

Verder op weg naar een klimaatrobuuste Zuidwestelijke Delta

Op donderdag 20 mei organiseren het programma Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van 10.00 tot 16.00 uur een online bijeenkomst over de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Binnenkort kun je je hiervoor aanmelden, via deze pagina's en uitnodigingen die we versturen. Noteer 20 mei alvast in je agenda!

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling helpt ons op weg naar een klimaatrobuuste Zuidwestelijke Delta. Onze huidige strategie is in elk geval tot 2050 robuust, maar gezien de grote onzekerheden rond klimaatverandering daarna is het belangrijk na te denken over mogelijke oplossingsrichtingen voor de verdere toekomst. In de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de Herijkte Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta zijn al veel kennisvragen opgehaald. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging onderzoekt de effecten van de mogelijke zeespiegelstijging, evalueert tot welke stijging de huidige strategieën voldoen en verkent oplossingsrichtingen voor de langere termijn.

Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta

In de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta komen alle kennisvragen samen. Op 20 mei gaan we graag in gesprek met de Zuidwestelijke Delta-community over de effecten van zeespiegelstijging en mogelijke oplossingen voor onze regio en welke kennisvragen daarbij horen. Dat doen we in een informatief ochtendprogramma waarvoor iedereen die wil deelnemen zich kan aanmelden. In de middag organiseren we verdiepende workshops per deelgebied. Hiervoor versturen we persoonlijke uitnodigingen naar de kennispartners die actief zijn in dat gebied, omdat er een beperkt aantal plekken is.

Plenaire presentaties en workshops

De online bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen. In het ochtendprogramma informeren we je over de integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, het programma Zuidwestelijke Delta en Deltares geven inleidende presentaties.

Het middagprogramma bestaat uit interactieve workshops. De workshops gaan per gebied een volgende slag maken met de kennisvragen die al zijn opgehaald. Ook wordt nagedacht over mogelijke nieuwe strategieën en oplossingen voor de lange termijn binnen onze regio.

Het programma en meer informatie staat op de website  Zuidwestelijke Delta