Aannemers geslaagd voor proeven grofzandbarrière

Gepubliceerd 1 april 2021

De afgelopen maanden hebben drie aannemerscombinaties proeven gedaan om een nieuwe techniek voor een dijkversterking te testen. Binnenkort starten zij samen de uitvoering bij de Waalbandijk in Gameren. Het is voor het eerst dat deze techniek wordt gebruikt in een dijkversterkingsproject.

Voor de dijkversterking in Gameren kiest Waterschap Rivierenland een innovatieve manier om piping tegen te gaan: de grofzandbarrière. Hierbij wordt op de overgang van de kleilaag en de zandondergrond een sleuf met grof zand aangebracht. Deze vervangt het oorspronkelijke, fijnere zand. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrels op hun plaats houdt. Hiermee wordt piping voorkomen.

Haalbaar en maakbaar

Door kennisinstituut Deltares zijn er haalbaarheidsproeven gedaan op laboratoriumschaal (kleine en mediumschaal) en op grotere schaal in de Deltagoot. Deze hebben succesvolle resultaten opgeleverd. De proeven zijn geslaagd en daarmee is bewezen dat de grofzandbarrière in theorie werkt.

Vervolgens zijn drie aannemerscombinaties geselecteerd om te testen of een grofzandbarrière ook maakbaar is in het veld. De proeven zijn op verschillende locaties uitgevoerd. Twee van hen zijn hiervoor al geslaagd. De derde aannemerscombinatie heeft de maakbaarheidsproef nog niet succesvol afgerond en gaat in 2021 een aangepaste proef uitvoeren om in aanmerking te komen voor het certificaat.

Wereldprimeur in Gameren

Nu de maakbaarheidsproeven zijn geslaagd kan de grofzandbarrière daadwerkelijk ingezet worden bij een dijkversterkingsproject. Gameren heeft de wereldprimeur! Daar wordt als eerste in heel Nederland de grofzandbarrière toegepast als maatregel om piping te voorkomen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Gameren is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1300 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Voor Waterschap Rivierenland gaat het om zo’n 400 kilometer dijken in het rivierengebied.

Bron: Waterschap Rivierenland