Kwelderontwikkeling Marconi Delfzijl

Gepubliceerd 21 januari 2021

Voor de kust van Delfzijl zijn kwelders aangelegd met zand en slib uit de lokale omgeving. Een deel van de kwelder is ingericht als testlocatie om kennis over kwelderontwikkeling te vergroten.

Doel

Het doel is te onderzoeken wat de beste manier is kwelders te herstellen door hergebruik van slib. De waterkwaliteit verbetert en tegelijk ontstaat een natuurgebied dat bijdraagt aan de biodiversiteit, kustveiligheid en aantrekkelijkheid van de kust.

Onderzoek

In proefvelden experimenteren we met verschillende percentages slib, verschillende types golfremmende structuren zoals dammetjes en keileem en het inzaaien of benutten van de natuurlijke aanvoer van zeekraalzaad om kweldergroei te stimuleren.

Resultaten

De resultaten maken we begin januari 2021 bekend. De proef levert kennis op over de manier waarop kwelders vanuit lastige omstandigheden kunnen worden aangelegd, ontwikkeld of hersteld. Deze kennis is wereldwijd toepasbaar ter vergroting van kustveiligheid en biodiversiteit.

Marconi Buitendijks

De gemeente Delfzijl is opdrachtgever. Het project maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling ‘Marconi Buitendijks’. De ontwikkeling geeft antwoord op een aantal grote vraagstukken waarmee de gemeente te maken heeft: krimp, zeespiegelrijzing in combinatie met bodemdaling en de slechte ecologische staat van de Eems-Dollard.

Bron: EcoShape