Extra aandacht voor vergroening

Gepubliceerd 30 november 2020

De afgelopen jaren zijn er maatregelen genomen om te werken aan behoud en herstel van de biodiversiteit. Zo is behoud en herstel van soorten een belangrijk aspect bij herinrichting van beken, we leggen natuurvriendelijke oevers aan, voeren op verschillende locaties een meer ecologisch maaibeleid uit, zaaien overhoekjes in en verstrekken vergoeding voor blauwe diensten.

Deze inspanningen dragen positief bij, maar er is nog werk aan de winkel om echt impact te maken. Om een extra impuls te leveren aan het versterken van de ecologie en biodiversiteit in de regio heeft het waterschap een vergroeningsstrategie opgesteld waarin ambities en uiteindelijk maatregelen voor verdere ‘vergroening’ van het waterschapswerk zijn opgenomen. Het algemeen bestuur heeft de strategie op 25 november vastgesteld.

Door vergroening van ons werk gericht op biodiversiteit, het opwekken van stroom en het zuinig omgaan met grondstoffen (circulaire economie) werkt Vechtstromen maximaal mee aan de vermindering van de CO2- uitstoot en dus duurzaamheid.

De vergroeningsstrategie is te vinden op de website van Waterschap Vechtstromen

Bron: Waterschap Vechtstromen