Vleesetend waterplantje voelt zich thuis in Flevoland

Gepubliceerd 31 augustus 2020

Groot blaasjeskruid, het snelst vleesetende waterplantje van de wereld, verovert Flevoland. Eerder trof Waterschap Zuiderzeeland deze plant alleen aan in het oppervlaktewater van natuurgebieden, dorpen en steden. Nu groeit het Groot blaasjeskruid ook in water op het platteland van onze polders.

Groot blaasjeskruid groeit alleen als de waterkwaliteit goed is

Waterschap Zuiderzeeland is dus blij met deze waterplant. Het vertelt ons dat het water schoon is. Hier streeft het waterschap naar. Dat het plantje steeds vaker voorkomt in de Flevolandse wateren laat ook zien dat de onderwaternatuur robuuster wordt en de biodiversiteit toeneemt. Hoe meer soorten onderwaterplanten zich in het water thuis voelen, hoe beter het is voor de fauna. Met veel biodiversiteit is water beter bestand tegen klimaatverandering en hittestress als gevolg van tropische dagen.

Ook zorgvuldig beheer is nodig om Groot blaasjeskruid te laten groeien

‘Risico gestuurd maaien’ is een van de vormen van zorgvuldig beheer. Dit houdt in dat voor iedere watergang wordt bekeken wat de beste frequentie en manier van maaien is. Zoals maaien met een kraan met een maaikorf of maaien met een schoepen aangedreven maaiboot. Deze laatste verzamelt het maaisel tegelijk. Waterschap Zuiderzeeland doet een proef van drie jaar. Kennis en ervaring van medewerkers wordt gebruikt om te kijken waar en hoe het best gemaaid kan worden voor het bewaren van de biodiversiteit.

Zuiderzeeland volgt vanzelfsprekend de Wetgeving voor Natuurbescherming. Deze wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Het waterschap maait alleen in het landelijk gebied als het nodig is voor een goede doorstroming van water aan- en afvoer.

Groot blaasjeskruid is een vleesetende plant

Vleesetend klinkt misschien gevaarlijk, maar is niet bedreigend voor de mens. De plant leeft namelijk van klein, dierlijk plankton zoals watervlooien. Het blaasjeskruid zuigt een prooi binnen een milliseconde naar binnen. Hij groeit vooral in de Noordoostpolder, maar komt steeds meer voor in de rest van Flevoland.

Bron: Waterschap Zuiderzeeland