VTH onderzoek waterkwaliteit

Gepubliceerd 27 juli 2020

Uit de versnellingstafels van de Delta-aanpak Waterkwaliteit kwamen signalen dat de effectiviteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van waterkwaliteit een aandachtspunt is. Partijen ervaren de uitvoeringspraktijk van VTH in relatie tot het bereiken en in stand houden van een goede waterkwaliteit als niet optimaal. Aan de Brede tafel waterkwaliteit is daarom besloten een opdracht te geven voor een onderzoek naar de volle breedte van de huidige praktijk en effectiviteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving in relatie tot chemische waterkwaliteit, inclusief nutriënten. Het onderzoek is uitgevoerd door Berenschot en Arcadis.

In het rapport (pdf, 1.3 MB) ‘De organisatie en uitvoering van de VTH-taken op het gebied van waterkwaliteit’ is het VTH-stelsel op papier beschreven. Door middel van interviews in zes regio’s verdeeld over Nederland (Friesland, Zeeland, Limburg, Overijssel, Zuid-Holland en Amstel, Gooi en Vecht) is de uitvoering van VTH-taken in relatie tot de waterkwaliteit van landbouw en industrie onderzocht. In dit kader is per regio gesproken met een gemeente, provincie, omgevingsdienst, waterschap en de betreffende afdeling van Rijkswaterstaat.

Versnipperde taken

Het onderzoek laat zien dat er verbetering mogelijk is. Geconcludeerd wordt dat een expliciete koppeling tussen waterkwaliteitsdoelen en de opgave voor de VTH-organisaties vaak niet scherp gelegd wordt. De beleids- en uitvoeringscyclus sluiten onvoldoende op elkaar aan. De taken zijn versnipperd, waarbij elke organisatie andere prioriteit geeft aan de uitvoering van de taken. Ook kan de samenwerking tussen bestuursorganen worden geïntensiveerd.

De partijen aan de Brede tafel Waterkwaliteit onderschrijven het belang van goede vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hierin heeft iedereen een rol, en het vraagt inzet en samenwerking van alle partijen. De aanbevelingen van het onderzoek worden uitgewerkt in een voorstel voor vervolgaanpak. De Brede tafel waterkwaliteit bespreekt dit voorstel in het najaar.