Stappenplan voor realisatie aquathermie

Gepubliceerd 10 juli 2020

Op 7 juli 2020 presenteerde STOWA tijdens een webinar de uitkomsten van het onderzoek naar configuraties voor aquathermie. Het onderzoek resulteerde in een beslisboom die in vier stappen langs de technische keuzes en afwegingen leidt die je moet meenemen om tot een kansrijke aquathermie configuratie te komen

Een configuratie is een combinatie van technische keuzes. Daarnaast zijn er voor twee voorbeeldwijken 24 configuraties doorgerekend.“Met dit onderzoek willen we gemeentes, energiecoöperaties en waterschappen helpen inzicht te krijgen in de complexe technische materie van aquathermiesystemen”, zegt Michelle Talsma, onderzoekscoördinator bij STOWA. “Aquathermie kan namelijk in potentie 50% van de gebouwde omgeving verwarmen. Om die potentie te verzilveren, moeten initiatiefnemers aquathermie als warmtebron kunnen vergelijken met andere duurzame oplossingen. Daar helpt deze beslisboom bij.” Wie de stappen van deze beslisboom doorloopt, heeft na afloop een kansrijke configuratie voor aquathermie in handen. Deze kan hij verder (laten) doorrekenen en vergelijken met andere mogelijke warmtevoorzieningen.

Kostenefficiëntie of CO2-reductie?

Naast het ontwikkelen van de beslisboom zijn ook de CO2-reductie, kosten en energieverbruik van 24 configuraties doorgerekend. Hieruit bleek dat kostenefficiëntie en CO2-reductie niet vanzelfsprekend samen gaan. Onderzoeksleider Katja Kruit van CE Delft licht toe: “We ontdekten dat de meeste impact op energiebesparing kan worden gemaakt aan de vraagzijde, dus bij de isolatie van de gebouwen. Hier zijn tegelijkertijd ook relatief de meeste kosten mee gemoeid. Dus in de voorbereiding van een project moet je je afvragen of je uiteindelijk beperking van kosten of van CO2-emissies de doorslag laat geven.” Deze afwegingen worden in het rapport nader omschreven.

Tijdens het webinar bleek dat veel deelnemers de eerste stap van de beslisboom het lastigst vonden; het matchen van warmtevraag en -aanbod. Om het potentiele warmteaanbod uit water vast te stellen, is de aquathermieviewer behulpzaam.

Daarnaast vroegen veel deelnemers zich af wat de ecologische gevolgen zijn van aquathermie. Het onderzoek naar de ecologische effecten is nog volop in ontwikkeling. Over de bestaande kennis heeft STOWA eerder de Deltafact Ecologische effecten koudwaterlozingen uitgebracht.

Het webinar is terug te kijken

Waterbeheer voor Regionale Energiestrategieën

Dit onderzoek is onderdeel van het programma WARES. WARES staat voor Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën. De Unie van Waterschappen en STOWA werken in dit programma samen om kennis te leveren over het potentieel en de toepassing van duurzame energie uit waterbeheer. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere aquathermie, kleine windmolens en zonnepanelen op water of dijken. Door deze kennis te genereren en te delen, kan de potentie van waterbeheer een substantiële bijdrage leveren aan de zoektocht naar elektriciteit en warmte in de Regionale Energiestrategieën. Het Ministerie van Binnenlandse zaken draagt financieel bij aan programma WARES.

Bron: STOWA