Krachten gebundeld bij versterking vooroevers Wester- en Oosterschelde

Gepubliceerd 28 mei 2020

Met 1,2 miljard kg breuksteen en staalslakken versterken Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen momenteel de vooroevers van de Wester- en Oosterschelde.

Door dit op 17 plekken te doen, blijven de dijken stabiel en het achterland droog en veilig. Omgevingsmanager Alex de Smet legt uit waarom nauw wordt samengewerkt met het waterschap.

Wat gebeurt er precies bij de vooroevers?

‘We versterken de vooroevers op 17 locaties, verdeeld over de Westerschelde en de Oosterschelde. Dat is nodig omdat de stroming van het water de vooroevers aantast. We willen voorkomen dat de dijken hierdoor op enig moment verzwakken en in het water schuiven. Door onze werkzaamheden borgen we de veiligheid en zorgen we dat iedereen in het achterland droge voeten houdt.’

Wat is er zo speciaal aan de samenwerking tussen het waterschap en Rijkswaterstaat?

‘Wij werken in een gemengd team met medewerkers van zowel het waterschap als Rijkswaterstaat. Hierin zijn alle benodigde disciplines zoals techniek, omgeving, contract en projectbeheersing vertegenwoordigd. Het is bijzonder dat we de kennis van beide organisaties hebben gebundeld. Het waterschap heeft goede kennis van de omgeving en Rijkswaterstaat heeft specifieke kennis van contracten. Zo vormen wij samen de ideale mix om dit project efficiënt uit te voeren.’

Waaruit blijkt die efficiënte uitvoering?

‘Dankzij de integrale aanpak zijn er korte lijntjes tussen alle disciplines en kunnen we snel schakelen. We signaleerden fouten al in de beginfase en konden daar dus op tijd op inspelen. Stakeholders vroegen we van tevoren naar hun wensen en eisen, zodat we daar ook in het ontwerp al rekening mee konden houden. Door belanghebbenden hierin mee te nemen, hopen we onaangename verrassingen tijdens de uitvoering te voorkomen, zodat we vlot kunnen doorwerken.’

Hoe zorgen jullie voor tevreden eindgebruikers?

‘Door ze niet alleen naar hun wensen en eisen te vragen, maar ze ook te laten zien dat we daar iets mee doen. Bij de Oosterschelde maakten kreeftenvissers zich bijvoorbeeld zorgen dat zij in hun bedrijfsvoering beperkt zouden worden tijdens de werkzaamheden. Het kreeftenseizoen loopt van half maart tot half juli. Daarom hebben wij besloten de bestortingen in de Oosterschelde in de winter te doen.'

'Mosselkwekers vreesden dat het storten van de stenen zou zorgen voor ernstige vertroebeling van het water, waardoor hun mosselen kunnen sterven. Daarom hebben we beloofd continu de waterkwaliteit te meten, zodat we op tijd kunnen ingrijpen als dat nodig is. Bij de Westerschelde is de scheepvaart de belangrijkste gebruiker: die zullen we voortdurend informeren over de bestortingsplaatsen.’

Bereikbaar Zeeland: grootste onderhoudsopgave ooit

Het versterken van de vooroevers is onderdeel van het project Samen werken aan een bereikbaar Zeeland. Rijkswaterstaat investeert de komende jaren fors in het onderhoud aan maar liefst 28 bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland.

Bron: Rijkswaterstaat