Onderzoek naar vissenbossen in Vliet en Delftse Schie

Gepubliceerd 1 mei 2020

Onderzoek naar vissenbossen in Vliet en Delftse Schie bij Leidschendam-Voorburg gaat Delfland onderzoek doen naar de effectiviteit van vissenbossen. Vissenbossen zijn gebundelde wilgentakken waar vissen kunnen paaien en schuilen. In vaarten en kanalen met veel scheepvaartverkeer is veel golfslag. Voor deze omstandigheden hebben wij een nieuw ontwerp bedacht. Met dit onderzoek kijken wij of deze vissenbossen een positieve bijdrage leveren aan het leefgebied voor trekvissen in vaarten en kanalen. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland.

Een goede, evenwichtige visstand draagt bij aan de waterkwaliteit en de biodiversiteit in ons gebied. Om de visstand te verbeteren, onderzoeken we of vissenbossen in vaarten en kanalen het leefgebied voor allerlei vissoorten zoals ruisvoorn, paling, driedoornige stekelbaars en spiering helpen verbeteren.

Voor het onderzoek trekken we drie jaar uit. We verwachten dat vanaf het tweede jaar algen, planten en waterdiertjes zich gaan vestigen in de vissenbossen. Tijdens het onderzoek nemen we monsters en kijken hoeveel vissen er aanwezig zijn.

De werkzaamheden voor het aanleggen van deze vissenbossen starten op dinsdag 28 april. Er komen twee vissenbossen in Delft, een in de buurt van de Kandelaarbrug en een bij de Oostpoortbrug in Delft, en een in Leidschendam-Voorburg, te weten bij de Sijtwendebrug. Om de vissenbossen te beschermen tegen aanvaring zijn de hoekpalen wit gemarkeerd.

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland