Sleuven in zeereep houden zandverstuiving richting duinen op gang

Gepubliceerd 2 april 2020

De nieuwe sleuven in de zeereep tussen Castricum en Egmond worden schoongemaakt van wortelresten.Afgelopen winter zijn de sleuven gegraven om ervoor te zorgen dat zand vanaf de kust het achterliggende duin in kan waaien. Dat is goed voor de kustveiligheid en voor de natuur. Het eerste jaar na de aanleg is het belangrijk om de sleuven actief open te houden. Na het eerste jaar neemt de natuur het over en is ingrijpen van buitenaf meestal niet meer nodig.

Windtunnel

De sleuven zijn aangelegd in de vorm van een ‘v’. Deze vorm zorgt voor een versnelling van de wind en zo voor een optimale verplaatsing van zand. De resterende wortelresten van helmgras lopen in het voorjaar uit en ‘remmen’ de wind in snelheid. Het beste is om de helm direct na het uitlopen weg te halen, zodat de duinen straks weer natuurlijk kunnen stuiven. Ook op de langere termijn.

Kustveiligheid

Oorspronkelijk was het op gang brengen van stuivend zand puur bedoeld om de natuur weer op gang te brengen en de duinen gezond te maken. Al snel bleek dat de sleuven in de zeewering nog een belangrijk effect hadden. Door het extra zand groeien de duinen mee met de zeespiegelstijging en verhogen zo de kustveiligheid. Jaarlijks gaat het om een groei van al gauw enkele millimeters.

Boswachter Natasja over de voordelen voor de natuur:

‘Ik ben enorm trots dat we het voor elkaar krijgen om oeroude processen weer op gang te krijgen. Direct achter deze sleuven ligt een bijzondere duinvallei met gentianen, parnassia en moeraswespenorchis. Het zand dat via de sleuven naar binnen komt zorgt er direct voor dat deze vallei gezonder blijft. De kalk uit het zand werkt als een medicijn tegen een teveel aan stikstofneerslag en gaat de verzuring van de natuur tegen. Op plekken waar we al eerder sleuven hebben aangelegd zie je dat plantensoorten terugkomen, hier zullen ze er ook voor zorgen dat we soorten behouden en dat maakt mij reusachtig blij.’

Bron: PWN