Slib indikken zonder chemicaliën

Gepubliceerd 5 maart 2020

Waterschap Hunze en Aa's start met een test om het slib van de afvalwaterzuivering in Scheemda in te dikken zonder chemicaliën. Op deze manier willen ze het proces duurzamer maken.

Bij het zuiveren van rioolwater in zuiveringsinstallaties blijft zuiveringsslib achter als restproduct. Dit slib wordt ingedikt voordat het naar een gistingtank gaat. Tot nu toe worden hiervoor chemicaliën gebruikt.

In 2018 is een proef uitgevoerd waarbij het slib kan worden ingedikt zonder chemicaliën te gebruiken.  De resultaten die hiermee geboekt werden, waren hoopvol en vergelijkbaar met het proces waarbij chemicaliën worden ingezet.  Daarom wordt nu gekeken of de aanpak op grotere schaal ook werkt.

Hunze en Aa's verwacht binnenkort de nieuwe installatie in gebruik te kunnen nemen en verwacht begin 2021 de eerste resultaten te kunnen delen.

Wanneer de test met de innovatieve installatie slaagt, kan het chemicaliënverbruik in de toekomst teruggedrongen worden.  Hiermee wordt dan een mooie stap gemaakt voor het duurzaamheidsbeleid en het is ook nog eens kostenbesparend.

Bron: Waterschap Hunze en Aa's