Vlietlanden onderzoekslocatie voor monitoren oeverbescherming en waterplanten

Gepubliceerd 30 januari 2020

In samenwerking met Natuurmonumenten legt Delfland nieuwe oeverbescherming aan langs de Vlietlanden bij de Woudse Polder. Door verschillende soorten oeverbescherming aan te brengen onderzoeken we samen met de Radboud Universiteit welke soort bescherming het meest geschikt is. Op deze locatie kijken we ook naar de beste manier om onderwaterplanten aan te planten. En voor het verbeteren van de waterkwaliteit ontwikkelen we er gelijk 2550 m2 natte ecologische zone bij.

Oeverbescherming testen

In het kanaal De Zweth bij de Vlietlanden bij de Woudse Polder zorgt het vaarverkeer voor golven die de oevers langzaam doen afbreken. Om het achterliggende land te behouden is goede oeverbescherming heel belangrijk. Daarom gaan we over een lengte van 850 meter verschillende soorten oeverbescherming testen. We plaatsen in 6 testvakken damwanden, palenrijen, wilgentenen of combinaties hiervan. Vanaf de kant en het water lijken de opstellingen misschien hetzelfde, maar als je goed kijkt zie je de verschillen. Er zit verschil in doorlaatbaarheid, robuustheid, de technische constructie, maar ook in kosten.

Looptijd onderzoek

Het onderzoek duurt 3 jaar. We verwachten dat er veel verandert in deze periode. De natuurlijke materialen zullen voor een deel verteren waardoor golven makkelijker de kant bereiken. Door dit te monitoren willen we erachter komen welke oeverbescherming het beste ingezet kan worden om oevers te beschermen tegen golfslag.

Hoogheemraad Marcel Belt: “De Vlietlanden is een bijzonder gebied. Het is een veengebied met een hoge natuurwaarde. Belangrijk ook voor de biodiversiteit. Het is natuurlijk geweldig als je daarvan vanaf het water kunt genieten. Met dit onderzoek willen wij ervoor zorgen dat dat kan zonder dat het schade aanricht.

Onderwaterplanten aanplanten

We onderzoeken op deze locatie bovendien verschillende manieren om onderwaterplanten aan te planten. We zien namelijk vaak dat onderwaterplanten onvoldoende aanwezig zijn in onze wateren en natuurvriendelijke oevers. Dat is jammer, want onderwaterplanten zijn juist heel belangrijk voor vissen en waterdiertjes. Door dit over een periode van jaren te monitoren kunnen we goed zien in hoeverre de planten ook echt aanslaan en of ze uitgroeien tot volwassen planten.”

Bron: Hoogheemraadschap Delfland