Ook in ‘overige wateren’ samen aan de slag voor schoon, gezond en levend water

Gepubliceerd 14 januari 2020

Donderdag 12 december ondertekende hoogheemraad Marcel Belt namens Delfland de overeenkomst ‘Ecologische doelen voor overige wateren’. Hierin zijn afspraken gemaakt over hoe de provincies Noord- en Zuid-Holland en inliggende waterschappen omgaan met de ambities voor de waterkwaliteit van wat wij de ‘overige wateren’ noemen .

In heel Europa wordt gewerkt om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarvoor is de Kader Richtlijn Water (KRW) opgesteld. In Nederland worden de doelen van de KRW met name vastgelegd en gemonitord voor de grotere wateren. De essentie van de KRW is echter overal schoon water, dus ook in de kleinere wateren die wij ‘overige wateren’ noemen. Voor die wateren ontbreken nu nog de doelen.

Overeenkomst

Met de overeenkomst is nu geregeld dat waterbeheerders op een soortgelijke manier als voor de grotere wateren waterkwaliteitsdoelen gaan opstellen voor de overige wateren. Met partners uit het gebied zoals gemeenten en watergebruikers worden het komende jaar afspraken gemaakt om deze te bereiken.

Schoon water

Marcel Belt: ‘In onze wereld hebben wij het, als wij het hebben over waterkwaliteit, veel over de KRW. Dat is ook belangrijk en in Delfland werken wij er hard aan om de KRW-doelen die Europa van ons vraagt te bereiken. Maar waar wij het vooral voor doen is schoon, gezond en levend water in ons hele gebied. Voor de planten en de dieren en de mensen die daar leven en de vele gebruikers die belang hebben bij schoon water. Dat is het echte doel.

Kwaliteitsdoelen overige wateren

In deze overeenkomst hebben wij afgesproken dat de deelnemende waterschappen op eenzelfde manier als voor grote wateren de kwaliteitsdoelen voor overige wateren gaan vaststellen. Dat maakt de samenwerking en het gesprek over het verbeteren van de waterkwaliteit in de overige, kleinere wateren makkelijker. Want, wij moeten het samen doen. Samen met de gemeenten, met natuurorganisaties, met agrariërs en de glastuinbouw knelpunten oplossen en kansen pakken om de waterkwaliteit te verbeteren.’

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland