Europese Commissie bezoekt waterschap Rijn en IJssel

Gepubliceerd 12 november 2019

Een delegatie van de Europese Commissie bezocht op 6 november waterschap Rijn en IJssel voor een werkbezoek in Doesburg. Veronica Manfredi, als directeur bij het directoraat-generaal voor Milieu verantwoordelijk voor bijna alle Europese waterdossiers, leidde het gezelschap. Hein Pieper, dijkgraaf van Rijn en IJssel en vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen had het gezelschap uitgenodigd.

Aanleiding voor het bezoek was de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater die de Europese Commissie momenteel uitvoert. “Dit is een uitgelezen moment om in gesprek te gaan met de verantwoordelijke beleidsmakers in de Commissie over de uitvoering van deze wetgeving door de waterschappen. Het is erg belangrijk dat we de Brusselse besluitvorming verbinden met Nederlandse praktijk”, aldus Hein Pieper.

Inspanningen en ambities

Ook Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen portefeuillehouder voor waterkwaliteit, duurzaamheid, vergunningverlening en handhaving, kijkt terug op een geslaagd werkbezoek. “Het was goed om eerlijk met elkaar in gesprek te gaan over de inspanningen en ambities van waterschappen voor het verbeteren van de waterkwaliteit.”

Vooruitgang

“De Commissie was onder de indruk van de vooruitgang die waterschappen hebben bereikt”, vervolgt Mager. “Tegelijkertijd benadrukten ze dat versnelling en het nemen van effectieve maatregelen cruciaal zullen zijn om in de komende jaren de waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water te halen.”

Innovatieve kracht

Hein Pieper zag het bezoek als een unieke kans om de innovatieve kracht en het belang van waterschappen aan te tonen. Zo bezocht het gezelschap de onlangs geopende grootste vistrap van Nederland bij de monding van de Oude IJssel. Die is met cofinanciering van de Europese Commissie gerealiseerd.

Medicijnresten

Daarnaast werd het pilotproject bezocht over het slim verwijderen van medicijnresten door voorzuivering ‘aan de bron’ bij het ziekenhuis van Winterswijk: een medicijnresten hotspot. Onlangs publiceerde de Commissie een strategische aanpak voor medicijnresten in het milieu. Deze aanpak is geïnspireerd door de Nederlandse ketenaanpak en de Commissie kijkt daarom zeker ook naar Nederland voor mogelijke oplossingen.

Kaumera

Tot slot deelde het waterschap de ervaringen met het winnen van grondstoffen uit het afvalwater, zoals de grondstoffenfabriek in Zutphen die de nieuwe grondstof Kaumera uit het afvalwater haalt. Deze innovatie sleepte deze week nog prijzen in de wacht op Aquatech Amsterdam.

Bron: Unie van Waterschappen