Met DNA-sporen op zoek naar de bron van watervervuiling

Gepubliceerd 4 november 2019

Hoogheemraadschap van Delfland onderzoekt de mogelijkheid om op basis van environmental DNA (eDNA) de bron op te sporen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater. Deze innovatieve techniek kan ons mogelijk helpen bij het terugdringen van lozingen en lekkages en zo bijdragen aan een betere waterkwaliteit in ons gebied.

Wij werken er samen met partners hard aan om het water in ons gebied schoner te krijgen. Op veel plekken zitten er nog teveel chemische stoffen en voedingsstoffen in, vanuit onder meer de kassen en de landbouw. Van de vervuilingen die wij constateren, is het vaak niet mogelijk precies aan te geven van welk bedrijf deze afkomstig zijn.

Om daar meer grip op te krijgen, doen wij nu onderzoek naar de mogelijkheden om met environmental DNA (eDNA) de bron op te sporen. De eDNA-methode gaat ervan uit dat bij elke lozing of lekkage ook DNA in het water komt van het gewas dat in de betreffende kas wordt gekweekt.

Als blijkt dat de methode werkt, dan kan deze in de praktijk worden ingezet. Als wij de bron van de vervuiling kunnen achterhalen, dan kunnen wij samen met de betreffende ondernemer herhaling voorkomen.
Zo werken wij -samen met de branche- aan schoon en gezond water in sloten, vaarten, kanalen en plassen.

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland