Boekje Watermanagement in Nederland overhandigd

Gepubliceerd 1 november 2019

Op 31 oktober hebben de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat samen het boekje Watermanagement in Nederland overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Het boekje vertelt hoe we in Nederland met water omgaan en is een nuttig naslagwerk voor waterprofessionals, watergebruikers en studenten. Het boekje werd aangeboden door de makers Roel Doef (WVL), Francien van Luijn (WVL) en Herman Havekes (Unie van Waterschappen).

De eerste versie van het boekje ontstond in 2009, toen Rijkswaterstaat het boekje Waterhuishouding en waterverdeling uitbracht. Er is op het vlak van waterbeheer sinds die tijd nogal wat veranderd. Denk alleen maar aan de komst van het Deltaprogramma. Daarom is er in 2019 een update gekomen.

Kennis gebundeld

Roel Doef van Rijkswaterstaat nam het initiatief voor de update. 'Waterbeheer staat volop in de belangstelling door veranderingen in klimaat en leefomgeving. De veranderingen zijn al merkbaar: een stijgende zeespiegel, zwaardere regenbuien, droogte en verzilting. Veel mensen willen meedenken over oplossingen, maar soms ontbreekt specifieke kennis over de watersystemen in Nederland. Daarom hebben de Rijkswaterstaat en de Unie hun kennis over de grote wateren en regionale wateren gebundeld.'

Uitreiking boekje watermanagement

Historie en toekomst

Het boekje Watermanagement in Nederland beschrijft de historie van het Nederlands waterbeheer en geeft aan hoe de watersystemen functioneren. Ook gaat het in op waterveiligheid, wateroverlast, watertekort en droogte, verzilting en waterkwaliteit. Het geeft daarnaast inzicht in de toekomstige ontwikkelingen, in een klimaatbestendige waterhuishouding en in het voorkomen van calamiteiten.

Het boekje is in het Nederlands, Engels en Chinees digitaal beschikbaar via deze pagina.

Bron: Helpdesk Water